XI sympozjum ogłoszone (Lublin, 29-30.09.2016) – czekamy na zgłoszenia

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w kolejnym

XI SYMPOZJUM DOTYCZĄCYM STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU

organizowanym wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Zakład Historii Starożytnej UW.

Tytuł tegorocznego sympozjum to:

OBCY W KULTURACH STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU

Sympozjum odbędzie się w Lublinie, w dniach 29-30 IX 2016 r. Obrady będą miały miejsce w Dworku Staropolskim KUL, położonym w kampusie uniwersyteckim na przy ulicy Konstantynów 1, potocznie zwanym „Poczekajką”.

Tytuły referatów, wraz z abstraktem, prosimy nadsyłać do dnia 31 V 2016 r. na adres munnich@kul.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum.

Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickim wynosi 140 zł., natomiast dla doktorantów 80 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne oraz wyżywienie od obiadu 29 IX do obiadu 30 IX.

Jednocześnie proponujemy następujące noclegi:
Pokój jednoosobowy w dworku: 80 zł./os.
Pokój dwuosobowy w dworku: 60 zł./os.
Pokój jednoosobowy w akademiku: 60 zł./os.
Pokój dwuosobowy w akademiku: 50 zł./os.
Akademik jest położony ok. 100 m. od dworku.

Szczegółowy plan sympozjum roześlemy do wszystkich uczestników w czerwcu.

Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym, ponieważ – mimo że nasza lista mailingowa przez jedenaście lat rozrosła się do pokaźnych rozmiarów – zawsze może się zdarzyć, iż ktoś na przykład właśnie zmienił adres poczty elektronicznej.

Organizatorzy:
Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò
Dr Przemysław Dec

Formularz zgłoszenia.