XII Sympozjum: Rządzący i poddani: symbolika władzy i rzeczywistość rządzenia (na starożytnym Bliskim Wschodzie) – konferencja w Szczecinie. 22-23.09.2017

Mamy zaszczyt zaprosić na XII Sympozjum naukowe Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo organizowane wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Instytut Historyczny UW w tym roku goszczące w Instytucie Historii Starożytnej Uniwersytetu Szczecińskiego Tytuł tegorocznego sympozjum to: Rządzący i poddani: symbolika władzy i rzeczywistość rządzenia Sympozjum odbędzie się w […]

Continue reading →