XI Sympozjum – wstępny program

XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu „Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu”; Lublin 29-30 września 2016 roku; Dworek Staropolski KUL, Konstantynów 1, 20-708 Lublin 29 września Sesja I (11.00-12.30) Edward Lipiński (KULeuven). Serapis w Palestynie. Dr Zofia Brzozowska (UŁ). Al-lat/Atena i Al-uzza/Afrodyta – boginie przedmuzułmańskiej Arabii i ich obraz w tekstach autorów starożytnych i wczesnochrześcijańskich. […]

Continue reading →