Sympozjum nr XVII – Kazimierz Dolny, 12-13 września 2024

Ukazał się CfP na tegoroczne Sympozjum.

Mamy zaszczyt zaprosić na

XVII Sympozjum Naukowe: STAROŻYTNY BLISKI WSCHÓD I JEGO DZIEDZICTWO
organizowane przez Instytut Historii KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Wydział Historii UW

Sympozjum odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 12-13 września 2024 r.
Obrady odbędą się w Ośrodku Oświatowo-Szkoleniowym „Arkadia”, ul. Czerniawy 1

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o zarejestrowanie się i przesłanie tytułu proponowanego wystąpienia (planowanego na 20 minut) wraz z krótkim abstraktem, za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie, do 15 kwietnia 2024.

Wstępny program sympozjum zostanie opublikowany około 15 maja 2024. Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum i liczbę miejsc w ośrodku.

Opłata konferencyjna obejmująca jeden nocleg (12/13 września) oraz pełne wyżywienie uczestników wynosi:
– 450 zł dla osób będących pracownikami akademickimi;
– 340 zł dla emerytów oraz osób bez afiliacji;
– 225 zł dla doktorantów i studentów.
Informacje o sposobie i terminie płatności zostaną przesłane uczestnikom w czerwcu 2024 r.

Dla chętnych istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu (nocleg 11/12.09) oraz/lub pozostania na weekend w „Arkadii” (nocleg 13/14.09 i 14/15.09) na własny koszt (85 zł./os./doba). W razie dodatkowych pytań, związanych ze sprawami organizacyjnymi, prosimy o kontakt na adres: munnich@kul.pl. Prosimy o wpisywanie tekstu „sympozjum 2024” w tytule wiadomości.

Organizatorzy:

dr hab. Michał Marciak, prof. UJ
dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, prof. UW

Konkurs – stypendium doktoranckie NCN

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta/-tki stypendysty/-tki w projekcie badawczym Beethoven NCN „Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskieji wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych”

Okres otrzymywania stypendium: do 24 miesięcy.
Planowane wysokość stypendium: 3750 zł / miesiąc.
Planowane rozpoczęcie wypłacania stypendium: 1 stycznia 2024.

Szczegóły: https://historia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/WHist-K-2023-16-stypendysta-NCN.pdf

XVI Sympozjum (Kraków, 21–22.09.2023) – wstępny program

21 września

Powitanie

 • Zdzisław Kapera, Michał Marciak: In Memoriam: Dr Przemysław Dec

11.30 – 13.30: STAROŻYTNY BLISKI WSCHÓD i VARIA

 1. Edward Dąbrowa: System podatkowy partyjskiej Mezopotamii w świetle źródeł żydowskich
 2. Filip Taterka: „Mądrość kapłanów jest ogromną siłą” – uwagi o wpływie kapłanów na władzę w starożytnym Egipcie
 3. Tomasz Zieliński: Orientalizacja dworu Demetriusza Poliorketesa w Macedonii (294-287). Tradycja literacka i historyczna rzeczywistość
 4. Paweł Szkołut : ”Aquila in arte judaica. Symbol orła w starożytnej sztuce judaizmu – wybrane przykłady”

13.30-14.30: lunch

14.30 – 16.30 HELLENISTYCZNO-RZYMSKA JUDEA i SYRIA

 1. Łukasz Niesiołowski–Spano: Czym dla judaizmu mógł być tzw. Edykt Antiocha IV?
 2. Tomasz Szeląg: Cesarz Julian Apostata i Żydzi
 3. Michał Marciak, Daniel Sobczyński: W poszukiwaniu dróg starożytnych w królestwie Heroda Wielkiego: refleksje po pierwszym sezonie badań terenowych
 4. Paweł Filipczak: W sprawie granic prowincji rzymskiej Syria Coele

16.30-17.00: Przerwa kawowa

17.00-18.30: ARCHEOLOGIA, TOPOGRAFIA i EPiGRAFIKA

 1. Jolanta Młynarczyk: Ku czci bóstw i herosów: bankiety rytualne w hellenistycznej Nea Pafos na Cyprze na tle tradycji Lewantu
 2. Piotr Głogowski: Inskrypcje publiczne społeczności fenickich w okresie hellenistycznym i wczesnorzymskim
 3. Maciej Münnich: Baszan – ośrodek kultu królewskich przodków

18.30: kolacja

22 września

9.30-10.30: ARCHEOLOGIA i TOPOGRAFIA

 1. Mariusz Burdajewicz: Khirbat As-Sar (Jordania), od wieży ammonickiej do wsi mameluckiej
 2. Jerzy Fatyga: Tel el-Rumeida/Tel Hebron. Próba syntezy

10.30-11.00: Przerwa kawowa

11.00-12.30 LITERATURA OKRESU DRUGIEJ ŚWIATYNI

 1. Marcin Majewski: Wolna wola w Księdze Koheleta w kontekście wpływów greckich na księgę
 2. Andrzej Ł. Jędrzejczak: Szczęście w Achemenidzkiej ideologii królewskiej i w psalmach królewskich
 3. Miroslava Čilová: Podróż i mobilność w narracjach patriarchalnych (Rdz 12-50) w świetle Biblii hebrajskiej, Septuaginty, Filona, Józefa Flawiusza i księgi Jubileuszów.

12.30-13.30 lunch

13.30-15.00 LITERATURA OKRESU DRUGIEJ ŚWIATYNI

 1. Agata Sowińska: Hermetica: Scripta Hebraica
 2. Wojciech Bejda: Czym jest “enkomion” Saula (Jos., Ant. Jud. 6.343-350)?
 3. Krystyna Stebnicka: Filon Epik o systemie wodnym Jerozolimy.

15.00-15.30: Przerwa obiadowa

15.30-17.00: LITERATURA I LINGWISTYKA

 1. Rafał Rosół: W sprawie wyrazów indyjskich i irańskich w języku starogreckim
 2. Jan Kozłowski: Nawiązanie w Liście do Galacjan 6,3 do Apologii 41e Platona
 3. Jakub Pogonowski: Erga nomou jako maase hattora: władza halachiczna w Liście do Galacjan, 4QMMT i Misznie

CfP – Sympozjum (Kraków, 21–22 września 2023)

Organizatorzy mają zaszczyt zaprosić na XVI Sympozjum Naukowe:
Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo. Przemysław Dec in memoriam
organizowane przez Instytut Judaistyki UJ we współpracy z Wydziałem Historii UW oraz Instytutem Historii KUL

Sympozjum odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 września 2023 r.
Obrady odbędą się w Instytucie Judaistyki UJ przy ul. Józefa 19

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o zarejestrowanie się i przesłanie tytułu wystąpienia (planowanego na 20 minut) wraz z krótkim abstraktem, za pośrednictwem formularza, dostępnego na on-line.

Terminem przesyłania zgłoszeń na konferencję jest 15 kwietnia 2023. Wstępny program sympozjum zostanie opublikowany około 15 maja 2023. Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum. Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickimi wynosi 200 zł, natomiast dla doktorantów i studentów 125 zł. Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegu oraz śniadań. Informacje o sposobie płatności zostanie przesłana uczestnikom w czerwcu 2023 r.

W razie dodatkowych pytań, związanych ze sprawami organizacyjnymi, prosimy o kontakt z na adres: miroslava.cilova@doctoral.uj.edu.pl. Prosimy o wpisywanie tekstu „sympozjum 2023” w tytule wiadomości.

Organizatorzy:

Miroslava Čilová (UJ)
Michał Marciak (UJ)
Maciej Münnich (KUL)
Łukasz Niesiołowski-Spanò (UW)
Maciej Tomal (UJ)