XVI Sympozjum (Kraków, 21–22.09.2023) – wstępny program

21 września

Powitanie

 • Zdzisław Kapera, Michał Marciak: In Memoriam: Dr Przemysław Dec

11.30 – 13.30: STAROŻYTNY BLISKI WSCHÓD i VARIA

 1. Edward Dąbrowa: System podatkowy partyjskiej Mezopotamii w świetle źródeł żydowskich
 2. Filip Taterka: „Mądrość kapłanów jest ogromną siłą” – uwagi o wpływie kapłanów na władzę w starożytnym Egipcie
 3. Tomasz Zieliński: Orientalizacja dworu Demetriusza Poliorketesa w Macedonii (294-287). Tradycja literacka i historyczna rzeczywistość
 4. Paweł Szkołut : ”Aquila in arte judaica. Symbol orła w starożytnej sztuce judaizmu – wybrane przykłady”

13.30-14.30: lunch

14.30 – 16.30 HELLENISTYCZNO-RZYMSKA JUDEA i SYRIA

 1. Łukasz Niesiołowski–Spano: Czym dla judaizmu mógł być tzw. Edykt Antiocha IV?
 2. Tomasz Szeląg: Cesarz Julian Apostata i Żydzi
 3. Michał Marciak, Daniel Sobczyński: W poszukiwaniu dróg starożytnych w królestwie Heroda Wielkiego: refleksje po pierwszym sezonie badań terenowych
 4. Paweł Filipczak: W sprawie granic prowincji rzymskiej Syria Coele

16.30-17.00: Przerwa kawowa

17.00-18.30: ARCHEOLOGIA, TOPOGRAFIA i EPiGRAFIKA

 1. Jolanta Młynarczyk: Ku czci bóstw i herosów: bankiety rytualne w hellenistycznej Nea Pafos na Cyprze na tle tradycji Lewantu
 2. Piotr Głogowski: Inskrypcje publiczne społeczności fenickich w okresie hellenistycznym i wczesnorzymskim
 3. Maciej Münnich: Baszan – ośrodek kultu królewskich przodków

18.30: kolacja

22 września

9.30-10.30: ARCHEOLOGIA i TOPOGRAFIA

 1. Mariusz Burdajewicz: Khirbat As-Sar (Jordania), od wieży ammonickiej do wsi mameluckiej
 2. Jerzy Fatyga: Tel el-Rumeida/Tel Hebron. Próba syntezy

10.30-11.00: Przerwa kawowa

11.00-12.30 LITERATURA OKRESU DRUGIEJ ŚWIATYNI

 1. Marcin Majewski: Wolna wola w Księdze Koheleta w kontekście wpływów greckich na księgę
 2. Andrzej Ł. Jędrzejczak: Szczęście w Achemenidzkiej ideologii królewskiej i w psalmach królewskich
 3. Miroslava Čilová: Podróż i mobilność w narracjach patriarchalnych (Rdz 12-50) w świetle Biblii hebrajskiej, Septuaginty, Filona, Józefa Flawiusza i księgi Jubileuszów.

12.30-13.30 lunch

13.30-15.00 LITERATURA OKRESU DRUGIEJ ŚWIATYNI

 1. Agata Sowińska: Hermetica: Scripta Hebraica
 2. Wojciech Bejda: Czym jest “enkomion” Saula (Jos., Ant. Jud. 6.343-350)?
 3. Krystyna Stebnicka: Filon Epik o systemie wodnym Jerozolimy.

15.00-15.30: Przerwa obiadowa

15.30-17.00: LITERATURA I LINGWISTYKA

 1. Rafał Rosół: W sprawie wyrazów indyjskich i irańskich w języku starogreckim
 2. Jan Kozłowski: Nawiązanie w Liście do Galacjan 6,3 do Apologii 41e Platona
 3. Jakub Pogonowski: Erga nomou jako maase hattora: władza halachiczna w Liście do Galacjan, 4QMMT i Misznie

CfP – Sympozjum (Kraków, 21–22 września 2023)

Organizatorzy mają zaszczyt zaprosić na XVI Sympozjum Naukowe:
Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo. Przemysław Dec in memoriam
organizowane przez Instytut Judaistyki UJ we współpracy z Wydziałem Historii UW oraz Instytutem Historii KUL

Sympozjum odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 września 2023 r.
Obrady odbędą się w Instytucie Judaistyki UJ przy ul. Józefa 19

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o zarejestrowanie się i przesłanie tytułu wystąpienia (planowanego na 20 minut) wraz z krótkim abstraktem, za pośrednictwem formularza, dostępnego na on-line.

Terminem przesyłania zgłoszeń na konferencję jest 15 kwietnia 2023. Wstępny program sympozjum zostanie opublikowany około 15 maja 2023. Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum. Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickimi wynosi 200 zł, natomiast dla doktorantów i studentów 125 zł. Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegu oraz śniadań. Informacje o sposobie płatności zostanie przesłana uczestnikom w czerwcu 2023 r.

W razie dodatkowych pytań, związanych ze sprawami organizacyjnymi, prosimy o kontakt z na adres: miroslava.cilova@doctoral.uj.edu.pl. Prosimy o wpisywanie tekstu „sympozjum 2023” w tytule wiadomości.

Organizatorzy:

Miroslava Čilová (UJ)
Michał Marciak (UJ)
Maciej Münnich (KUL)
Łukasz Niesiołowski-Spanò (UW)
Maciej Tomal (UJ)

CfP – Konferencja 2021

Mamy zaszczyt zaprosić na XIV Sympozjum Naukowe:
Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo
organizowane przez Wydział Historii UW,
we współpracy z Instytutem Judaistyki UJ oraz Instytutem Historii KUL

Sympozjum odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 września 2021 r.
Obrady odbędą się na Wydziale Historii UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o zarejestrowanie się i przesłanie tytułu wystąpienia (planowanego na 20 minut) wraz z krótkim abstraktem, za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie: https://forms.gle/zHxSE3VWVSeLGKdq6
Terminem przesyłania zgłoszeń na konferencję jest 25 lipca 2021. Wstępny program sympozjum zostanie opublikowany około połowy sierpnia. Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum. Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickimi wynosi 75 zł, natomiast dla doktorantów i studentów 50 zł. Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegu. Opłaty, opatrzone nazwiskiem
uczestnika z dopiskiem „Sympozjum Bliski Wschód” należy wnosić do 15 września na numer konta: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9537.
W razie dodatkowych pytań, związanych ze sprawami organizacyjnymi, prosimy o kontakt z na adres: kacper.jakub.ziemba@uw.edu.pl

Organizatorzy:
Michał Marciak
Maciej Münnich
Łukasz Niesiołowski-Spanò
Sławomir Poloczek
Kacper Ziemba

CfP – zapowiedź kolejnego Sympozjum

Mamy zaszczyt zaprosić na XIV Sympozjum Naukowe
Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo
organizowane przez Instytut Historyczny UW
we współpracy z Instytutem Judaistyki UJ, Instytutem Historii KUL, Fundacją „Klio”

W związku z sytuacją epidemiologiczną i przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim termin konferencji musi ulec zmianie. O nowym terminie Sympozjum poinformujemy gdy tylko zostanie ustalony.

Tegoroczne Sympozjum odbędzie się w Warszawie
w dniach 18–19 czerwca 2020 r.
Obrady odbędą się w Instytucie Historycznym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28.
Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o zarejestrowanie się i przesłanie tytułu
wystąpienia (planowanego na 20 min.) wraz z krótkim abstraktem, za pośrednictwem formularza,
dostępnego na stronie internetowej.
Terminem przesyłania zgłoszeń na konferencję jest 31 marca 2020.
Wstępny program sympozjum zostanie opublikowany około połowy kwietnia.
Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum.
Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickimi wynosi 75 zł, natomiast dla doktorantów i studentów 50 zł. Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegu.
Opłaty, opatrzone nazwiskiem uczestnika z dopiskiem „Sympozjum Bliski Wschód” należy wnosić do 31 maja 2020 roku na numer konta:

97 1160 2202 0000 0000 5515 8108
W razie dodatkowych pytań, związanych ze sprawami organizacyjnymi, prosimy o kontakt z na adres: k.ziemba90@gmail.com

Organizatorzy:
Michał Marciak
Maciej Münnich
Łukasz Niesiołowski-Spanò
Sławomir Poloczek
Kacper Ziemba

European Association of Biblical Studies w Warszawie (11-14.VIII.2019)

Miło nam zawiadomić, że European Association of Biblical Studies organizuje kolejną doroczną konferencję we współpracy z Uniwersytet Warszawskim. Konferencja zaplanowana jest na 11-14 sierpnia 2019.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych udział w konferencji do śledzenia informacji na stronie European Association of Biblical Studies.

Link do strony EABS.

Sympozjum 2018: 20-21.09.2018 Wrocław

Mamy zaszczyt zaprosić na XIII Sympozjum naukowe
Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo

organizowane wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Instytut Historyczny UW

w tym roku goszczące w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego

Tytuł tegorocznego sympozjum to:

Podróż – czas, przestrzeń i wędrówka na starożytnym Bliskim Wschodzie

Sympozjum odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 20-21 IX 2018 r.

Obrady będą miały miejsce w budynku Muzeum Archeologicznego (Arsenał), przy ul. Cieszyńskiego 9 we Wrocławiu

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o zarejestrowanie się i przesłanie tytułu wystąpienia, oraz krótkiego abstraktu, za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej.

Ostatecznym terminem przesyłania zgłoszeń na konferencję jest 31 maja 2018. Wstępny plan sympozjum roześlemy do wszystkich uczestników w połowie czerwca.

Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum.
Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickimi wynosi 200 zł, natomiast dla doktorantów 100 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne oraz wyżywienie od obiadu 20 IX do obiadu 22 IX.

Opłaty, opatrzone nazwiskiem uczestnika i dopiskiem „konferencja – podróż”, należy wnosić do 30 czerwca 2018 roku na poniższy numer konta:

58 1090 2503 0000 0001 3331 4454

Uniwersytet Wrocławski

Plac Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Szczegółowy plan sympozjum roześlemy do wszystkich uczestników w lipcu.

W razie dodatkowych pytań, związanych ze sprawami organizacyjnymi, prosimy o kontakt z dr. Stefanem Nowickim – stefan.nowicki@uwr.edu.pl

Organizatorzy:
Dr hab. Maciej Munnich, prof. KUL
Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò
Dr Przemysław Dec

Dr Stefan Nowicki