Scripta Biblica et Orientalia

Scripta Biblica et Orientalia (SBO) (ISSN 2081-8416) to czasopismo naukowe poświęcone badaniom starożytnego Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego Izraela. Publikowane było w latach 2009–2016.

sbo_okladka1_400

Kliknij, aby zamknąć... Kliknij, aby zamknąć...
SBO-2015-16

 

 

          

Zapraszamy na nasze łamy wszystkich badaczy zajmujących się całym starożytnym Bliskim Wschodem. Pragniemy, by SBO stały się czasopismem publikującym prace z różnych dziedzin, które pomagają nam w zrozumieniu różnorodnego świata starożytnego Lewantu. Liczymy zarówno na prace historyków, jak i biblistów, archeologów oraz filologów, historyków sztuki czy też antropologów kultury.

SBO jest efektem współpracy czterech uniwersytetów: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Obowiązków redaktorskich podjęli się: Przemysław Dec (UJ), Piotr Muchowski (UAM), Łukasz Niesiołowski-Spanò (UW) oraz pełniący funkcję redaktora naczelnego Maciej Münnich (KUL). Od roku 2016 SBO jest czasopismem wydawanym we współpracy UJ, UW i KUL.

Rada Naukowa SBO: prof. Edward Dąbrowa (UJ), ks. dr hab. Henryk Drawnel (KUL), prof. Edward Lipiński (KULeuven), prof. Jolanta Młynarczyk (UW), ks. prof. Waldemar Rakocy (KUL), prof. Piotr Taracha (UW), dr hab. Maciej Tomal (UJ), prof. Stefan Zawadzki (UAM).

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma, wszystkie artykuły przesyłane redakcji są recenzowane i na tej podstawie kwalifikowane do publikacji. Proces recenzowania jest zgodny z normami ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zob. tutaj). Więcej szczegółów można znaleźć poniżej po linkiem “Kryteria kwalifikowania tekstów do druku oraz formularz recenzji wydawniczej”. Z kolei szczegóły dotyczące przygotowania tekstu od strony edytorskiej dostępne są pod linkiem Wskazówki edytorskie dla autorów Scripta Biblica et Orientalia.

Wersją pierwotną jest wersja papierowa (drukowana).

Więcej informacji o czasopiśmie czytelnik znajdzie we wstępnym artykule po linkiem od redakcji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu e-mail.

SBO w formule open-access – zachowaniem rocznej karencji – dostępne jest w repozytorium Repozytorium „Lectorium” (nr 1; nr 2; nr 3; nr 4). Czasopismo w wersji drukowanej można nabyć w internetowej księgarni Wydawnictwa KUL http://wydawnictwo.kul.lublin.pl/sklep/ oraz we wszystkich księgarniach współpracujących z Wydawnictwem KUL.

Od Redakcji
Wskazówki edytorskie dla autorów Scripta Biblica et Orientalia

Kryteria kwalifikowania tekstów do druku oraz formularz recenzji wydawniczej

Lista recenzentów SBO

1 (2009) spis treści 
1 (2009) Table of Contents

1 (2009) streszczenia / summaries

2 (2010) spis treści

2 (2010) Table of Contents

2 (2010) streszczenia / summaries

3 (2011) spis treści

3 (2011) Table of Contents

3 (2011) streszczenia / summaries

4 (2012) spis treści

4 (2012) Table of Contents

4 (2012) streszczenia / summaries

5 (2013) spis treści

5 (2013) Table of Contents

5 (2013) streszczenia / summaries

6 (2014) spis treści

6 (2014) streszczenia / summaries

6 (2014) Table of Contents

 

Leave a Comment