Publikacje

Wyniki naszych prac publikujemy w tomach pokonferencyjnych oraz czasopiśmie powołanym przez instytucje organizujące sympozja – rocznik Scripta Biblica et Orientalia. Dotąd opublikowaliśmy:

Łukasz Niesiołowski-Spano, Maciej Münnich, Piotr Muchowski, red., Zachować tożsamość. Starożytny Izrael w obliczu obcych religii i kultur, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio 2008, ss. 285 (link do strony wydawcy)

Łukasz Niesiołowski-Spano, Maciej Münnich, red., Starożytna Palestyna  między Wschodem a Zachodem, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, ss. 210 (link do strony wydawcy) (wersja PDF całej książki do pobrania za zgodą wydawcy).

Rocznik Scripta Biblica et Orientalia wydawany wspólnie przez KUL, UAM, UJ oraz UW, a od 2016 roku przez KUL, UJ i UW. Bezpłatna wersja czasopisma dostępna w wersji elektronicznej jest w Repozytorium “Lectorium” (nr 1; nr 2; nr 3; nr 4) oraz częściowo na portalu Academicon.

scripta-biblica-2RSB_31starozytna-palestyna