Program XII. Sympozjum

XII Sympozjum naukowe: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo organizowane wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ, Instytut Historyczny UW oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego Obrady będą miały miejsce na Wydziale Humanistycznym USz (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych), ul. Krakowska 71-79 Szczecin 22-23 września 2017 dzień I 22 […]

Continue reading →