Linki

Zachęcamy do odwiedzenia szeregu przydatnych stron:

Society of Biblical Literature International Cooperation Initiative

Karaite Archive

Scripta Judaica Cracoviensia

Classica & Mediaevalia

Palamedes. A Journal of Ancient History

The Biblical AnnalsRuch Biblijny i Liturgiczny, Rocznik Teologiczny ChAT,

Wyszukiwanie czasopism open access: DOAJUCLA  oraz  The Ancient World Online.

Journal of Near Eastern Studies (on-line) oraz inne publikacje The Oriental Institute Uniwersytetu w Chicago.

Stowarzyszenie Biblistów Polskich,

Jubileuszowy numer Bibliotheca Orientalis 71 3/4 (2014) NINO, poświęcony internetowym zasobom naukowym w badaniach nad Bliskim Wschodem.