XI sympozjum ogłoszone (Lublin, 29-30.09.2016) – czekamy na zgłoszenia

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w kolejnym XI SYMPOZJUM DOTYCZĄCYM STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU organizowanym wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Zakład Historii Starożytnej UW. Tytuł tegorocznego sympozjum to: OBCY W KULTURACH STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU Sympozjum odbędzie się w Lublinie, w dniach 29-30 IX 2016 r. Obrady będą miały […]

Continue reading →