Nawa punktacja za publikacje w czasopismach

Pod koniec grudnia MNiSW opublikowało listy punktacji przyznane poszczególnym czasopismom naukowym. Niestety w dobie bibliometrii punktacje takie mają znaczny wpływ na praktykę publikacyjną. Czy punktacja ta odzwierciedla rzeczywiste różnice poziomu między tymi czasopismami nie chcemy tu oceniać. Z pewnością niektóre wzrosty (zwłaszcza te znaczne) zaskakują.

Poniżej znajdują się linki do list oraz wybór tytułów, które w największym stopniu interesować mogą odwiedzających tę stronę.

Lista C czasopism (polskie i zagraniczne znajdujące się na liście ERIH i ERIH Plus)

Lista B czasopism (głównie czasopisma polskie nieposiadające IF).

tytuł czasopisma 2014 2015
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 6 11
Biblica et Patristica Thoruniensia 6 9
Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 3
Christianitas Antiqua 4 3
Collectanea Theologica 10 10
Electrum 10 11
Folia Orientalia 5 11
Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne 4 6
Palamedes. A Journal of Ancient History 10 10
Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo 5 2
Polish Archaeology in the Mediterranean 7 12
Poznańskie Studia Teologiczne 4 12
Przegląd Historyczny 10 12
Przegląd Orientalistyczny 10 10
Rocznik Orientalistyczny 9 13
Rocznik Teologiczny ChAT 4 9
Rocznik Teologii Katolickiej 8 9
Ruch Biblijny i Liturgiczny 6 11
Scripta Biblica et Orientalia 4 3
Scripta Judaica Cracoviensia 7 13
Studia Antiqua et Archaeologica 5
Studia Bobolanum 9 8
Studia Europaea Gnesnensia 7 13
Studia Judaica 10 10
Studia Religiologica 8 12
Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża 4 7
Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 4 7
Studia Theologica Varsaviensia 7 11
Tarnowskie Studia Teologiczne 3 4
The Biblical Annals 7 12
U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze 5 8
Verbum Vitae 5 7
Vox Patrum 10 11
Warszawskie Studia Teologiczne 5 6
 dla porównania:

Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft,

Journal for the Study of the Old Testament

Novum Testamentum

10

10

10