Konkurs – stypendium doktoranckie NCN

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta/-tki stypendysty/-tki w projekcie badawczym Beethoven NCN „Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskieji wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych”

Okres otrzymywania stypendium: do 24 miesięcy.
Planowane wysokość stypendium: 3750 zł / miesiąc.
Planowane rozpoczęcie wypłacania stypendium: 1 stycznia 2024.

Szczegóły: https://historia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/WHist-K-2023-16-stypendysta-NCN.pdf