Historia

Od 2006 roku na doroczne konferencje zapraszamy badaczy zajmujących się różnymi dziedzinami wiedzy, a dotyczącymi lub związanymi ze starożytną Palestyną. Pierwszych dziewięć edycji zorganizowaliśmy pod wspólnym szyldem “Starożytny Izrael/Palestyna”.

Od roku 2015 poszerzyliśmy formułę, nadając konferencji tytuł: “Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo”. Dotychczas spotykaliśmy się następujących miejscach:

Kazimierz (2006) – program

Nieborów (2007) – program

Poznań (2008) – program

Kraków (2009) – program

Toruń (2010) – program

Lublin (2011) – program

Warszawa (2012) – program

Poznań (2013) – program

Toruń (2014) – program

Kraków (2015) – program

Lublin (2016) – program

Szczecin (2017) – program

Wrocław (2018) – program

Warszawa (2021) – program

Szczecin (2022) – program

Kraków (2023) – program