Program XII. Sympozjum

XII Sympozjum naukowe: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo

organizowane wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ, Instytut Historyczny UW oraz
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Obrady będą miały miejsce na Wydziale Humanistycznym USz

(Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych), ul. Krakowska 71-79

Szczecin 22-23 września 2017

dzień I
22 września 2017 (piątek)

sesja I godz. 10:00 – 12:00

 1. Maciej Münnich (KUL), Kultowa funkcja władcy w tekstach ugaryckich.
 2. Andrzej Mrozek (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ), Atrybuty władzy w poematach z Ugarit
 3. Andrzej Jędrzejczak (Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu), Instytucja króla wobec omenów księżycowych w systemach religijnych starożytnego Bliskiego Wschodu.

przerwa kawowa

sesja II godz. 12:15 – 14:30

 1. Andrzej Ćwiek (Instytut Archeologii UAM & Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Piramidy: faraon a poddani
 2. Filip Taterka (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN), Problem koregencji w czasach panowania XII dynastii w Egipcie
 3. Jerzy Pachlowski (US Szczecin, Zakład Historii Starożytnej), Matatiasz i pierwsi powstańcy – między buntem a legendą dynastyczną. Studium narracyjne.

przerwa obiadowa

sesja III godz. 15:30 – 18:00

 1. Łukasz Niesiołowski-Spanò (Uniwersytet Warszawski), Rola tradycji o Mojżeszu w legitymizacji władzy w starożytnym Izraelu i Judzie
 2. Cezary Korzec (US Szczecin, Wydział Teologiczny), Dawid i Meribbaal (2Sm 9): hesed jako forma relacji król – poddany
 3. Jakub Slawik (ChAT), Ideał władcy w Księdze Hioba
 4. Kacper Ziemba (Uniwersytet Warszawski), Monety hasmonejskie i rzeczywistość rządzenia w Palestynie na przełomie II/I wieku p.n.e

kolacja – godz. 18:15

dzień II
23 września 2017 (sobota)

sesja IV godz. 9:00 – 11:15

 1. Przemysław Dec (UJ Kraków), Język korespondencji aramejskiej z Elefantyny
 2. Łukasz Toboła (UAM Poznań), Znaczenie tytułu gebira w historiografii biblijnej
 3. Piotr Briks (US Szczecin, Zakład Historii Starożytnej), Władca Izraela wobec obcych i przybyszów w Biblii hebrajskiej
 4. Mariusz Gwardecki (UMK Toruń), Poncjusz Piłat – namiestnik Judei.

przerwa kawowa

sesja V godz. 11:30 – 14:00

 1. Sławomir Poloczek (Uniwersytet Warszawski), Sparodiowany król. Problem kontekstualizacji wczesnochrześcijańskich opisów wyszydzenia Jezusa.
 2. Wojciech Bejda (Akademia Pomorska w Słupsku), Władza królewska a teokracja w pismach Józefa Flawiusza
 3. Michał J. Baranowski (Uniwersytet w Białymstoku), Poddani w miastach wschodniej cześci Imperium Romanum w Historia Augusta
 4. Danuta Okoń (US Szczecin, Zakład Historii Starożytnej), Senatorowie ze Wschodu w senacie rzymskim doby Sewerów