Zwój hymnów dziękczynnych z Qumran (1QHodajot): Rekonstrukcja – przekład – komentarz

10 maja 2017 r. o godz. 18:00 w Jewish Community Center odbyła się wykład dra Przemysława Deca połączony z prezentacją jego najnowszej pracy “Zwój hymnów dziękczynnych z Qumran (1QHodajot): Rekonstrukcja – przekład – komentarz” wydawnictwa the Enigma Press.
Edycja krytyczna tekstu z przekładem i komentarzem”. Jest to krytyczna edycja rękopisu Hodajot z groty 1 w Qumran.

Tekst Hodajot zaliczany jest do poezji hebrajskiej, czyli do tego samego nurtu gatunkowego, co Psalmy Biblii Hebrajskiej. Hodajot stanowi zbiór kilkudziesięciu hymnów napisanych w języku hebrajskim w okresie II p.n.e. – I n.e. Tradycyjnie za miejsce ich powstania uznaje się osadę Wadi Qumran, zamieszkałą w tamtym czasie przez esseńczyków.

Książka jest wydaniem bezprecedensowym, ponieważ zawiera autorską rekonstrukcję tekstu 1QH. Od czasów odkryć nad Morzem Martwym w latach 1947-1953 Zwój Hymnów Dziękczynnych doczekał się dwóch pełnoprawnych edycji krytycznych. Natomiast 2009 roku Eileen Schuller i Carol Newsom wydały niepublikowane od 1963 roku rekonstrukcję autorstwa Hartmuta Stegemanna. Książka dr. Przemysława Deca zawiera jest rekonstrukcją wcześniejszą, zrobioną w latach 1999-2003 na podstawie dostępnych mikrofisz. Proces odtworzenia tekstu został dokładnie opisany przez autora. Publikacja zawiera również kompletną mapę rękopisu wraz z lokalizacją najmniejszych fragmentów pergaminu, a także słownik z pełnym zasobem leksykalnym Hodajot. Pomimo wydania w języku polskim monografia doczekała się pozytywnych recenzji zagranicznych w języku angielskim i francuskim.

dec książka