Konferencje naukowe na świecie

Niebawem (już w styczniu) w Londynie odbędzie się konferencja BANEA. British Association of Near Eastern Archaeology.

Nadal można zgłaszać propozycje referatów na konferencje planowane latem:

The Rencontre Assyriologique Internationale – Berno & Genewa, 22-26 czerwca 2015.

European Association of Biblical Studies – Cordoba, 12-15 lipca 2015.

Society of Biblical Literature – Buenos Aires, 20-24 lipca 2015.

Colloquium Biblicum Lovaniense LXIV (New Perspectives on the Book of Revelation) – Louven, 23-25 lipca 2015.

Dużo czasu jeszcze pozostało do konferencji International Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT), która wspólnie z International Organization for Septuagint and Cognate Studies (IOSCS), the International Organization for Massoretic Studies (IOMS), Qumran Studies (IOQS) i the Study of Targumic Studies (IOTS) odbędzie się 4-9 września 2016 roku w Stellenbosch (RPA).

Łatwo wyszukać informacje na temat planowanych konferencji archeologicznych na tej stronie.