Program X. Sympozjum naukowego: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo – wersja 2.0

Jest wreszcie ostateczna (oby!) wersja programu nadchodzącego Sympozjum w Krakowie (28-29 września). Jak zwykle w praktyce szczegóły się mogą zmienić, ale aktualna wersja daje już wgląd w tematykę wystąpień. (plik uaktualniony 25 września).

Obrady odbywać się będą w siedzibie Instytutu Judaistyki UJ.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału.

Program Sympozjum

Pn. 28.09

9:45 Otwarcie Konferencji (dr Anna Jakimyszyn-Gadocha IJ UJ, wicedyrektor Instytutu Judaistyki)

10:00-11:30  Historia starożytnego Bliskiego Wschodu (moderator: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha IJ UJ, wicedyrektor Instytutu Judaistyki)

Marcin Pietrzyk (UJ): Przyczyny inwazji plemion Ludów Morza w świetle źródeł archeologicznych.

Przemysław Piekarski (UJ): Zaginione plemiona Izraela – Bne’i Israel i Bne’i Menashe w Indiach.

Krystyna Stebnicka (UW): Poligamia wśród Żydów.

11:30   kawa/herbata

12:00-14:00   Religie starożytnego Bliskiego Wschodu (moderator: dr hab. Łukasz Niesiołowski- Spanò UW)

Łukasz Toboła (UAM): Teksty hipiatryczne z Ugarytu.

Paweł Szkołut (UŁ): Znaki zodiaku – ich znaczenie i symbolika w ikonografii sztuki synagogalnej.

Przemysław Piwowarczyk (UŚ): Żydowskie źródła angelologii gnostyckich tekstów z Nag Hammadi na wybranych przykładach.

Sławomir Poloczek (UW): Dlaczego chrześcijanie nie „ożywają ponownie”? Uwagi o pogańskiej i chrześcijańskiej terminologii „zmartwychwstania.

14:00-15:00   Przerwa obiadowa

15:00-16:30 Filologia i językoznawstwo (moderator: dr Marek Piela UJ)

Krzysztof Baranowski (UT): Cele i metody badań nad semantyką czasownika w starożytnym hebrajskim.

Rafał Rosół (UAM): O dwóch zapożyczeniach orientalnych w języku greckim.

Jolanta Szarlej (ATH): Semantyka wybranych biblijnych frazemów określających relacje międzyludzkie (na hebrajskim materiale ksiąg prorockich).

16:30 kawa/herbata

17:00-19:00   Biblia i jej historia (moderator: dr hab. Maciej Münnich KUL)

Tomasz Bednarek (UAM): Sposób przedstawiania Dawida i Salomona w Księdze Syracha.

Andrzej Jędrzejczak (UAM): Wyjście – przymierze, czyli rzecz o micie fundatywnym Izraela.

Maciej Pawlik (UPJP2): Czy Bóg może płakać? Przyczynek do teologii pathosu w Księdze Jeremiasza.

Przemysław Turek (UJ): Pominięty fragment 1 Księgi Samuela, odnaleziony w Qumran, a jego miejsce we współczesnych tłumaczeniach Biblii Hebrajskiej i jej egzegezie.

19:30   Kolacja

Wt. 29.09

9:00-10:30 Język i styl Biblii (moderator: dr Przemysław Dec UJ)

Marcin Majewski (UPJP2): Czy hebrajski biblijny może nam coś powiedzieć o datacji tekstów Biblii?

Jaku Slawik (ChAT), Wczesny i późny biblijny język hebrajski?

Stanisław Wronka (UPJP2): Hiperbole w Starym Testamencie.

10:30-10:45   kawa/herbata

10:45-12:45 Archeologia Izraela i Bliskiego Wschodu (moderator: dr Zdzisław Kapera UJ)

Jacek Michniewicz (UAM), Kraina winem płynąca. Amfory ceramiczne z zachodniej Galilei i południowej Fenicji w badaniach archeologicznych i fizyko-chemicznych.

Edward Dąbrowa (UJ): “Obóz Asyryjczyków” i trzeci mur Agryppy. Uwagi o topografii Jerozolimy w I w. n.e.

Mariusz Burdajewicz (UW): Beit Ras/Capitolias (Jordania) – polskie prace archeologiczne 2014-2015.

Dariusz Długosz: Archeologia Khirbet Qumrân w Paryżu.

12:45-13:00    kawa/herbata

13:00-14:30   Karaimi – historia i kultura (moderator: dr hab. Stefan Gąsiorowski)

Aishe Emirova (UAM): Świat kobiety w kulturze tradycyjnej Karaimów Krymu w pierwszej połowie XIX wieku (na podstawie pinkasu gminy karaimskiej z Eupatorii, 1841-1845)”

Anna Sulimowicz (UW): Działalność edukacyjna Koła Pań Karaimskich w Haliczu w okresie międzywojennym.

Mariola Abkowicz (UAM): Karaimskie instytucje społeczne w Polsce okresu międzywojennego.

14:30-15:30   Przerwa obiadowa

15:30-17:30   Karaimi – język i literatura (moderator: prof. UAM dr hab. Piotr Muchowski UAM)

Małgorzata Machcińska (UAM): Abecadlniki karaimskie.

Maciej Tomal (UJ): Pinkas karaimski jako gatunek hebrajskiej literatury prawnej.

Marzena Zawanowska (UW): Unikanie wyrażeń antropomorficznych w średniowiecznych karaimskich i żydowskich przekładach biblijnych.

Michał Nemeth (UJ): Tłumaczenie Księgi Rut na język karaimski z początku XVIII wieku i kwestie pokrewne.

17:30-18:00   kawa/herbata

18:00-19:30    Karaimi – prawo i studia źródłoznawcze (moderator: dr hab. Maciej Tomal UJ)

Piotr Muchowski (UAM): Uchwały kongresów karaimskich na Litwie.

Stefan Gąsiorowski (UJ): Karaimi w Wilnie do 1928 roku.

Veronika Klimova (UAM): Status języka hebrajskiego w świetle karaimskich katechizmów.

19:30   Zakończenie konferencji

Nowa publikacja on-line: Radiocarbon 57 (2015)

Bardzo cenna publikacja właśnie ukazała się w sieci. W numerze 57 czasopisma ‘Radiocarbon’ ukazała się grupa artykułów, stanowiących podsumowanie wyników dużego grantu (ERC), kierowanego przez Israela Finkelsteina i Steve’a Weinera: Reconstructing Ancient (Biblical) Israel. The Exact and Life Sciences Perspective. Zgodnie zasadami ERC publikacje wyników badań są wolno dostępne, stąd publikacja całego numery w wolnym dostępie.

Zachęcamy do lektury. To ważna wyniki!

Link do całego numeru w wersji PDF: Radiocarbon 57.

Spis treści

 

Sympozjum – Kraków 28-29.09.2015 (CfP)

Miło nam poinformować, że po dziewięciu edycjach sympozjum pod nazwą „Starożytna Palestyna/Izrael”, urządzanych corocznie od 2006 roku, organizatorzy podjęli decyzję o wyraźnej zmianie dotychczasowej formuły. Dziesiąta edycja odbędzie się już po nową nazwą i w zmienionej formule. Zapraszamy zatem serdecznie na

X Sympozjum naukowe: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo

Sympozjum odbędzie się w Krakowie, w dniach 28-29 września 2015.

Organizatorzy pragną, by nowa formuła pozwoliła stać się Sympozjum otwartym forum spotkania i wymiany doświadczeń dla badaczy – zarówno doświadczonych, jak i młodych adeptów nauki – zajmujących się różnymi aspektami dziejów i kultury Starożytnego Bliskiego Wschodu. Zachęcamy do udziału archeologów, biblistów, historyków, filologów, religioznawców i specjalistów innych dyscyplin, zajmujących się Bliskim Wschodem w starożytności.

Zgłoszenia referatów wraz ze streszczeniem wystąpień prosimy przesyłać na adres przemyslaw.dec-at-uj.edu.pl do 31 maja 2015. Po tej dacie komitet organizacyjny przedstawi program wraz z wykazem zakwalifikowanych referatów. Organizatorzy dokładają starań, by opłata konferencyjna była możliwie niewielka. Jej wysokość oraz inne szczegóły techniczne będą sukcesywnie publikowane na tej stronie internetowej pod adresem (w zakładce Sympozja).

 

Nowe znaleziska z Tel ‘Eton w Izraelu

http://popular-archaeology.com/issue/winter-01012015/article/archaeologists-unearth-possible-ancient-judean-administrative-center

=====================================

Popular Archaeology Tuesday, February 24, 2015

Archaeologists Unearth Possible Ancient Judean Administrative Center

Finds include remains of what may be a governor’s residence.

An archaeological team has uncovered remains of what may have been an administrative center during the period when Judahite kings ruled out of ancient Jerusalem.

Led by project director Avraham Faust, an archaeologist with Bar-Ilan University near Tel Aviv, Israel, excavations at the site of Tel ‘Eton located on the edge of the fertile Shephelah and the Hebron hill country to its east have revealed structures, artifacts, and fortifications that tell of an ancient city that historically straddled the eastern edge of the lowlands between the biblical kingdom of Judah and Jerusalem in the east and the cities of the Philistines on the Mediterranean coastal plains of the west.

Among the finds was a large, 240 sq.m. 8th century BCE house structure built following a four-room plan typical of ancient Israelite dwellings, featuring high-quality construction and, with its location at the highest point on the mound, commanding a strategic view of all areas below. The ancient building, along with its town context, was strategically located at the cross-roads of important north-south and east-west routes, set above fertile agricultural country.

“The structure was excavated, almost in its entirety, and was composed of a large courtyard with rooms on three sides,” stated Faust. “The building was nicely executed, including ashlar stones in the corners and openings. Hundreds of artifacts were unearthed within the debris, including a wide range of pottery vessels, loom weights, many metal objects, botanical remains, as well as many arrowheads, evidence of the battle which accompanied the conquest of the site by the Assyrians.”

Near the end of the 8th century, in 701 BCE according to biblical and Assyrian records, invading armies under the Assyrian king Sennacherib destroyed cities and towns throughout the Kingdom of Judah, sparing Jerusalem but utterly devastating the settlements of the Shephelah region, on the eastern edge of which Tel ‘Eton is located.

Faust and his colleagues suggest that the building may have been the residence of a Judean governor, responsible for administering a region under its control under the Judahite kingdom centered in Jerusalem.

Tel ‘Eton has also been identified with a more ancient Canaanite city known as Biblical Eglon (Josh 10:34-36; 15:39), and Faust’s team has uncovered evidence of occupation dating as far back as the third millennium BCE (the Early Bronze Age).

But the most abundant finds for the early periods were dated to the Late Bronze Age (ca. 1550-1200/1150 BCE).

“Remains from this period were unearthed in practically every square in the section in which we dug deep enough,” stated Faust, “and in-situ (left in-place by the early inhabitants) vessels were discovered even down the slopes, signifying that the town was large.”

The Late Bronze Age is well documented in Egyptian sources, such as the el Amarna letters, which are mostly diplomatic correspondence on clay tablets that have provided an historical accounting of the affairs, especially as they relate to Egyptian/Canaanite relations, during the Egyptian New Kingdom.

In addition, Faust’s team has uncovered a destruction layer dated to the Late Bronze Age town.

“The evidence regarding the end of the Late Bronze Age town hints that it was destroyed, probably in the 1st half of the 12th century BCE,” stated Faust in a recent report. “This was part of a wider wave of destructions throughout the region. The causes of the destruction are not clear, [but] various suggestions were raised regarding the identity of the responsible party, including the Israelites, the Philistines and the Egyptians.”

Baza danych z tekstami przeciw czarom

Wspieramy wszelkie inicjatywy służące upowszechnianiu otwartego dostępu do wyników badań. Z wielką radością przekazujemy zatem informację o aktualizacji bazy danych zawierających mezopotamskie teksty przeciw czarom. Polecamy!

We are pleased to announce the latest addition to the online Corpus of Mesopotamian Anti-witchcraft Rituals: http://www.ccmawr.altorientalistik.uni-wuerzburg.de/ccmawr/ .

The Critical Catalogue of Mesopotamian Anti-witchcraft Rituals (CCMAwR) is the backbone of the online corpus of Mesopotamian anti-witchcraft texts. It offers information on the different anti-witchcraft compositions/editions and their manuscripts/tablets.

You can search the CCMAwR catalogue for tablets when you are looking for respectively: 1) information on a specific tablet; 2) a group of tablets (e.g., all anti-witchcraft tablets from a certain provenance or period); or 3) a tablet that was copied in a certain publication.

The resulting page will give you information on the tablet’s format, the language, script and period it was written in, and its archival context (if known). Links to CDLI and/or HPM are provided when available. Moreover, Schwemer’s cuneiform copies can be accessed. If the tablet is edited in CMAwR vol. 1 or 2, links to information on the relevant composition(s) on CCMAwR and to their digital edition on Oracc (vol. 1) are given as well.

You can also search the CCMAwR catalogue for compositions when you are looking for respectively: 4) information on a specific composition (by group and title as edited in CMAwR); 5) the composition(s) including certain incantations; or 6) a composition that was previously edited elsewhere (thus excluding CMAwR).
The composition information is at present restricted to the compositions edited in CMAwR vol. 1 (complete) and vol. 2 (in progress). The retrieved data includes a link to the composition on Oracc (vol. 1), information on the content and synopsis of the text (vol. 1), previous editions (vol. 1) and relevant manuscripts (vol. 1 and 2).

Included and forthcoming
Data on the compositions and tablets edited in:
– Tzvi Abusch – Daniel Schwemer, Corpus of Mesopotamian Anti-witchcraft Rituals, vol. 1, Leiden – Boston: Brill, 2011 (completed)
– Corpus of Mesopotamian Anti-witchcraft Rituals, vol. 2 (in progress)
– Corpus of Mesopotamian Anti-witchcraft Rituals, vol. 3 (forthcoming)
– Tzvi Abusch, The Magical Ceremony Maqlû, in press (forthcoming).

Acknowledgements
CCMAwR was created as part of the DFG-funded project Corpus babylonischer Rituale und Beschwörungen gegen Schadenzauber: Edition, lexikalische Erschließung, historische und literarische Analyse, directed by Daniel Schwemer at the University of Würzburg.

Materiał z nielegalnych wykopalisk – ponownie stary dylemat

From http://www.nytimes.com/aponline/2015/02/12/world/middleeast/ap-ml-israel-babylonian-artifacts.html

Ancient Tablets Displayed in Jerusalem Fuel Looting Debate Daniel Estrin

JERUSALEM — At first glance, the ancient Babylonian tablets on exhibit for the first time at a Jerusalem museum look like nothing more than pockmarked lumps of clay.

But the 2,500-year-old treasures from present-day Iraq have become part of a thorny archaeological debate over how to handle historically significant relics thought to have been dug up in the fog of war by Mideast antiquities robbers.

Experts in cuneiform writing, one of the world’s earliest scripts, say the collection of 110 cracker-sized clay tablets provides the earliest written evidence of the Biblical exile of the Judeans in what is now southern Iraq, offering new insight into a formative period of early Judaism.

The tablets, though, also tell a murkier story, from the present era, according to scholars familiar with the antiquities trade — a story of the chaos in Iraq and Syria that has led to rampant pilfering of rich archaeological heritage and a rush of cuneiform tablets on the international antiquities’ market.

The collector who owns the tablets on display this month at the Bible Lands Museum Jerusalem, insists they were purchased legally, decades before that looting began. However, an ancient history scholar familiar with the artifacts disputes that.

Leading U.S. museums have pledged not to exhibit unprovenanced artifacts that have surfaced in recent decades, as part of an effort over the last decade to discourage illicit antiquities trafficking. But cuneiform inscriptions have emerged as a notable exception, with some arguing these relics would be lost to history if they did not make it into scholarly hands.

“We are not interested in anything that is illegally acquired or sneaked out,” said Amanda Weiss, director of the Bible Lands Museum Jerusalem.

“But it is the role of a museum to protect these pieces,” she added. “It’s what we are here for.”

The plundering of antiquities in the war-torn Middle East has become a primary concern for the archaeological community, and some archaeologists even compare satellite images of sites in Iraq and Syria to moonscapes, after antiquities robbers went through them.

Archaeologists claim the Islamic State extremists and militants from other groups are funding their activities in part through illegal trafficking of antiquities, and authorities worldwide have been taking action to try to stem the flow.

What first sparked awareness of the issue, archaeologists say, was a deluge of cuneiform artifacts on the Western antiquities markets after the first Gulf War in 1991.

In the years that followed, archaeologists estimate that hundreds of thousands of small clay tablets with cuneiform inscriptions made their way into the hands of dealers. Many contained incrustations, indicating they were “fresh out of the earth,” said Robert Englund of the Cuneiform Digital Library Initiative.

An American scholar of ancient Jewish history familiar with the tablets on display in Jerusalem said they were purchased on the London antiquities market at the time when cuneiform artifacts were flooding the market, a strong indication that the items were looted. He spoke on condition of anonymity to discuss a potentially illegal activity.

Continue reading the main storyContinue reading the main story London-based Israeli collector David Sofer, who loaned the cuneiform collection to the Bible Lands Museum, denied any foul play. He said he purchased the tablets in the United States in the 1990s from a person who obtained them in public auctions in the 1970s.

Sofer said a few tablets from the collection were displayed in a New York museum and a Los Angeles museum in 2013, and their import and export in the U.S. was properly reported to U.S. authorities. He would not name the two museums, or the person who sold them to him.

“These things would be lost, and wouldn’t be recognized for what they are” if he hadn’t bought them, Sofer said.

As common as cuneiform tablets are, few have been as celebrated as those on display in Jerusalem.

The tablets fill in a 130-year gap in the history of the Judeans exiled to Babylon after the Babylonian destruction of Jerusalem in the 6th century B.C., said Laurie Pearce, a cuneiform expert from the University of California, Berkeley.

The earliest of the tablets, which have dates inscribed on them, is from just 15 years after the destruction of the First Jewish Temple in Jerusalem, and the inscription suggests the displaced Judeans were more quickly absorbed into the Babylonian society than previously thought, said Pearce, who studied the collection.

The tablets include administrative documents such as land agreements, showing the Judeans were “integrated almost immediately,” she added.

The Jerusalem museum says the tablets likely originate in today’s southern Iraq, and reference common Judean names, including Netanyahu, the last name of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

The topic of cuneiform artifacts still roils the archaeological community.

The American Schools of Oriental Research, an academic research association, bans scholars from publishing articles on artifacts illegally excavated or exported from their country of origin after 1970, when the U.N. adopted its policy against antiquities trafficking.

But in 2004, the association made an exception, allowing publications about cuneiform artifacts that have no record of how they were unearthed — under the condition that Iraqi antiquities authorities give their consent and that the artifacts are eventually returned to Iraq.

The exception was made because the esoteric wedge script writings are so valuable to historical study, said Eric Meyers of the association.

The policy is now again a point of contention in the field. Over the past year, scholars at the association have debated changing the policy again, with most experts leaning against publishing articles on cuneiform artifacts as these objects continue to hit the markets, Meyers said.

Nowe wykopaliska na Tel Burna (Libnah)

Archaeologists excavate fortified site from ancient Kingdom of Judah Thu, Feb 05, 2015

Excavators uncover possible remains of biblical Libnah.

Archaeologists excavate fortified site from ancient Kingdom of Judah

An archaeological team is excavating a site that is showing evidence of having been a fortified settlement belonging to the Kingdom of Judah both before and during the time when the Assyrians were sacking the kingdom’s cities in the 8th century BCE.

Known today as the site of Tel Burna, the mound is located in the fertile rolling plains of the Shephelah, a region between the coastal plains and the Jerusalem mountains in central Israel. It is an area that, anciently, served as a strategic borderland between the Philistines in the west and ancient Israel and the kingdom of Judah to the east. Today, Tel Burna is surrounded by other ancient sites that have been intensely investigated and excavated over the years. But this site has seen relatively little exploration and research-until now.

According to project director and Ariel University assistant professor Dr. Itzhaq Shai, the site was long known to exist but full-scale excavations did not begin at the location until a few years ago.

“Several surveys have been conducted in the region,” said Shai, “however, the site had never been excavated until the summer of 2009, when we began a long-term archaeological project on the site.”

Though still young, the excavations have already revealed important clues to the site’s identification within the context of biblical history. “The identification of the site has been debated for more than a century,” states Shai. “There are scholars who have claimed that Tel Burna is biblical Libnah, which was mentioned several times in the Bible. This identification was based mainly on geographical and historical arguments……… To date, there are other candidates for the location of ancient Libnah, including nearby Tel Zayit; however, the exposed archaeological remains at Tel Burna support this identification, with both the geographical, survey and excavation data fitting well with what we know and expect from a border town in the Iron Age.”

The biblical account has it that Libnah was one of the places the Israelites stopped during the Exodus, and became a town in the Kingdom of Judah. It was the site of a revolt II Chronicles (21:10) during the reign of King Jehoram of Judah because the king “had abandoned [the] God of his fathers.” Josiah, another king of Judah, married Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah (1 Chronicles 3:15; 2 Kings 23:31-32;2 Kings 24:17-18; Jeremiah 22:11), whose sons Jehoahaz and Zedekiah also became kings of Judah. And in 732 BCE, 185,000 Assyrian soldiers under King Sennacherib were, according to the biblical record, killed by an angel of God while they were encamped near Libnah, preventing them from advancing to Jerusalem from the Judahite city of Lachish.

Thus far, excavations have revealed part of a 13th century BCE public structure, with finds that included Cypriot votive vessels, a scarab with dozens of beads, a cylinder seal, a rich ceramic assemblage of goblets, chalices, Cypriot zoomorphic vessels, local and imported Cypriot and Mycenaean figurines, fragments of ceramic masks and two large Cypriot pithoi. “All in all, the building size and the effort that was undertaken in order to build it alongside the presence of unique vessels indicate that this was a 13th century public building where ritual activity took place,” said Shai.

Clear evidence of fortification walls was also uncovered defining the summit of the mound, and dating suggests their use during the 9th and 8th centuries BCE. Said Shai, “the Iron Age II (1000 – 586 BCE) wall reflects the role of this site during this period. The location of Tel Burna-midway between Gath, the dominant Philistine city in the Iron Age IIA (1000 – 925 BCE), and Lachish, the main Judahite city, monitoring the road along Nahal Guvrin, with visibility all the way to the coastal plain – would account for the investment of the central authority of Judah in establishing such a walled city so close to the city of Lachish.”

Other finds included LMLK (of or belonging to the king – like state property) and Rosette stamped pottery handles and pillar figurines, all indicative of a Judahite presence. Six silo structures were also uncovered.

“The Iron Age remains attested to the importance of the settlement at the site and that it was a fortified Judahite border site facing the Philistines in the west,” summarized Shai.

Shai and his team plan to return to the site in 2015, when they will expand the excavated areas to uncover more of the Late Bronze public building, the Iron Age fortifications, agricultural installations, and Late Bronze Age burial caves.

Readers may learn more about Tel Burna and how to participate and support the excavations by going to the project website. A detailed article by Dr. Shai about the Tel Burna excavations will be published in the Spring 2015 issue of Popular Archaeology Magazine.

Więcej na:

http://popular-archaeology.com/issue/winter-01012015/article/archaeologists-excavate-fortified-site-from-ancient-kingdom-of-judah