Polscy bibliści i Open Access

Dwa czasopisma biblistyczne, wydawane przez KUL: The Biblical Annals (następca Roczników Teologicznych KUL) oraz Verbum Vitae rozpoczęły swoją obecność w przestrzeni wolnego dostępu na platformie budowanej przez academicon.pl.

Serwis Open Journal Systems @ Academicon na razie oferuje te dwa tytuły i nie wszystko działa bezbłędnie, ale z pewnością przyczyni się do zwiększenia dostępności do treści tych czasopism.

Program X. Sympozjum naukowego: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo – wersja 2.0

Jest wreszcie ostateczna (oby!) wersja programu nadchodzącego Sympozjum w Krakowie (28-29 września). Jak zwykle w praktyce szczegóły się mogą zmienić, ale aktualna wersja daje już wgląd w tematykę wystąpień. (plik uaktualniony 25 września).

Obrady odbywać się będą w siedzibie Instytutu Judaistyki UJ.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału.

Program Sympozjum

Pn. 28.09

9:45 Otwarcie Konferencji (dr Anna Jakimyszyn-Gadocha IJ UJ, wicedyrektor Instytutu Judaistyki)

10:00-11:30  Historia starożytnego Bliskiego Wschodu (moderator: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha IJ UJ, wicedyrektor Instytutu Judaistyki)

Marcin Pietrzyk (UJ): Przyczyny inwazji plemion Ludów Morza w świetle źródeł archeologicznych.

Przemysław Piekarski (UJ): Zaginione plemiona Izraela – Bne’i Israel i Bne’i Menashe w Indiach.

Krystyna Stebnicka (UW): Poligamia wśród Żydów.

11:30   kawa/herbata

12:00-14:00   Religie starożytnego Bliskiego Wschodu (moderator: dr hab. Łukasz Niesiołowski- Spanò UW)

Łukasz Toboła (UAM): Teksty hipiatryczne z Ugarytu.

Paweł Szkołut (UŁ): Znaki zodiaku – ich znaczenie i symbolika w ikonografii sztuki synagogalnej.

Przemysław Piwowarczyk (UŚ): Żydowskie źródła angelologii gnostyckich tekstów z Nag Hammadi na wybranych przykładach.

Sławomir Poloczek (UW): Dlaczego chrześcijanie nie „ożywają ponownie”? Uwagi o pogańskiej i chrześcijańskiej terminologii „zmartwychwstania.

14:00-15:00   Przerwa obiadowa

15:00-16:30 Filologia i językoznawstwo (moderator: dr Marek Piela UJ)

Krzysztof Baranowski (UT): Cele i metody badań nad semantyką czasownika w starożytnym hebrajskim.

Rafał Rosół (UAM): O dwóch zapożyczeniach orientalnych w języku greckim.

Jolanta Szarlej (ATH): Semantyka wybranych biblijnych frazemów określających relacje międzyludzkie (na hebrajskim materiale ksiąg prorockich).

16:30 kawa/herbata

17:00-19:00   Biblia i jej historia (moderator: dr hab. Maciej Münnich KUL)

Tomasz Bednarek (UAM): Sposób przedstawiania Dawida i Salomona w Księdze Syracha.

Andrzej Jędrzejczak (UAM): Wyjście – przymierze, czyli rzecz o micie fundatywnym Izraela.

Maciej Pawlik (UPJP2): Czy Bóg może płakać? Przyczynek do teologii pathosu w Księdze Jeremiasza.

Przemysław Turek (UJ): Pominięty fragment 1 Księgi Samuela, odnaleziony w Qumran, a jego miejsce we współczesnych tłumaczeniach Biblii Hebrajskiej i jej egzegezie.

19:30   Kolacja

Wt. 29.09

9:00-10:30 Język i styl Biblii (moderator: dr Przemysław Dec UJ)

Marcin Majewski (UPJP2): Czy hebrajski biblijny może nam coś powiedzieć o datacji tekstów Biblii?

Jaku Slawik (ChAT), Wczesny i późny biblijny język hebrajski?

Stanisław Wronka (UPJP2): Hiperbole w Starym Testamencie.

10:30-10:45   kawa/herbata

10:45-12:45 Archeologia Izraela i Bliskiego Wschodu (moderator: dr Zdzisław Kapera UJ)

Jacek Michniewicz (UAM), Kraina winem płynąca. Amfory ceramiczne z zachodniej Galilei i południowej Fenicji w badaniach archeologicznych i fizyko-chemicznych.

Edward Dąbrowa (UJ): „Obóz Asyryjczyków” i trzeci mur Agryppy. Uwagi o topografii Jerozolimy w I w. n.e.

Mariusz Burdajewicz (UW): Beit Ras/Capitolias (Jordania) – polskie prace archeologiczne 2014-2015.

Dariusz Długosz: Archeologia Khirbet Qumrân w Paryżu.

12:45-13:00    kawa/herbata

13:00-14:30   Karaimi – historia i kultura (moderator: dr hab. Stefan Gąsiorowski)

Aishe Emirova (UAM): Świat kobiety w kulturze tradycyjnej Karaimów Krymu w pierwszej połowie XIX wieku (na podstawie pinkasu gminy karaimskiej z Eupatorii, 1841-1845)”

Anna Sulimowicz (UW): Działalność edukacyjna Koła Pań Karaimskich w Haliczu w okresie międzywojennym.

Mariola Abkowicz (UAM): Karaimskie instytucje społeczne w Polsce okresu międzywojennego.

14:30-15:30   Przerwa obiadowa

15:30-17:30   Karaimi – język i literatura (moderator: prof. UAM dr hab. Piotr Muchowski UAM)

Małgorzata Machcińska (UAM): Abecadlniki karaimskie.

Maciej Tomal (UJ): Pinkas karaimski jako gatunek hebrajskiej literatury prawnej.

Marzena Zawanowska (UW): Unikanie wyrażeń antropomorficznych w średniowiecznych karaimskich i żydowskich przekładach biblijnych.

Michał Nemeth (UJ): Tłumaczenie Księgi Rut na język karaimski z początku XVIII wieku i kwestie pokrewne.

17:30-18:00   kawa/herbata

18:00-19:30    Karaimi – prawo i studia źródłoznawcze (moderator: dr hab. Maciej Tomal UJ)

Piotr Muchowski (UAM): Uchwały kongresów karaimskich na Litwie.

Stefan Gąsiorowski (UJ): Karaimi w Wilnie do 1928 roku.

Veronika Klimova (UAM): Status języka hebrajskiego w świetle karaimskich katechizmów.

19:30   Zakończenie konferencji

Nowa publikacja on-line: Radiocarbon 57 (2015)

Bardzo cenna publikacja właśnie ukazała się w sieci. W numerze 57 czasopisma ‚Radiocarbon’ ukazała się grupa artykułów, stanowiących podsumowanie wyników dużego grantu (ERC), kierowanego przez Israela Finkelsteina i Steve’a Weinera: Reconstructing Ancient (Biblical) Israel. The Exact and Life Sciences Perspective. Zgodnie zasadami ERC publikacje wyników badań są wolno dostępne, stąd publikacja całego numery w wolnym dostępie.

Zachęcamy do lektury. To ważna wyniki!

Link do całego numeru w wersji PDF: Radiocarbon 57.

Spis treści

 

Sympozjum – Kraków 28-29.09.2015 (CfP)

Miło nam poinformować, że po dziewięciu edycjach sympozjum pod nazwą „Starożytna Palestyna/Izrael”, urządzanych corocznie od 2006 roku, organizatorzy podjęli decyzję o wyraźnej zmianie dotychczasowej formuły. Dziesiąta edycja odbędzie się już po nową nazwą i w zmienionej formule. Zapraszamy zatem serdecznie na

X Sympozjum naukowe: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo

Sympozjum odbędzie się w Krakowie, w dniach 28-29 września 2015.

Organizatorzy pragną, by nowa formuła pozwoliła stać się Sympozjum otwartym forum spotkania i wymiany doświadczeń dla badaczy – zarówno doświadczonych, jak i młodych adeptów nauki – zajmujących się różnymi aspektami dziejów i kultury Starożytnego Bliskiego Wschodu. Zachęcamy do udziału archeologów, biblistów, historyków, filologów, religioznawców i specjalistów innych dyscyplin, zajmujących się Bliskim Wschodem w starożytności.

Zgłoszenia referatów wraz ze streszczeniem wystąpień prosimy przesyłać na adres przemyslaw.dec-at-uj.edu.pl do 31 maja 2015. Po tej dacie komitet organizacyjny przedstawi program wraz z wykazem zakwalifikowanych referatów. Organizatorzy dokładają starań, by opłata konferencyjna była możliwie niewielka. Jej wysokość oraz inne szczegóły techniczne będą sukcesywnie publikowane na tej stronie internetowej pod adresem (w zakładce Sympozja).

 

Nowe znaleziska z Tel ‚Eton w Izraelu

http://popular-archaeology.com/issue/winter-01012015/article/archaeologists-unearth-possible-ancient-judean-administrative-center

=====================================

Popular Archaeology Tuesday, February 24, 2015

Archaeologists Unearth Possible Ancient Judean Administrative Center

Finds include remains of what may be a governor’s residence.

An archaeological team has uncovered remains of what may have been an administrative center during the period when Judahite kings ruled out of ancient Jerusalem.

Led by project director Avraham Faust, an archaeologist with Bar-Ilan University near Tel Aviv, Israel, excavations at the site of Tel ‚Eton located on the edge of the fertile Shephelah and the Hebron hill country to its east have revealed structures, artifacts, and fortifications that tell of an ancient city that historically straddled the eastern edge of the lowlands between the biblical kingdom of Judah and Jerusalem in the east and the cities of the Philistines on the Mediterranean coastal plains of the west.

Among the finds was a large, 240 sq.m. 8th century BCE house structure built following a four-room plan typical of ancient Israelite dwellings, featuring high-quality construction and, with its location at the highest point on the mound, commanding a strategic view of all areas below. The ancient building, along with its town context, was strategically located at the cross-roads of important north-south and east-west routes, set above fertile agricultural country.

„The structure was excavated, almost in its entirety, and was composed of a large courtyard with rooms on three sides,” stated Faust. „The building was nicely executed, including ashlar stones in the corners and openings. Hundreds of artifacts were unearthed within the debris, including a wide range of pottery vessels, loom weights, many metal objects, botanical remains, as well as many arrowheads, evidence of the battle which accompanied the conquest of the site by the Assyrians.”

Near the end of the 8th century, in 701 BCE according to biblical and Assyrian records, invading armies under the Assyrian king Sennacherib destroyed cities and towns throughout the Kingdom of Judah, sparing Jerusalem but utterly devastating the settlements of the Shephelah region, on the eastern edge of which Tel ‚Eton is located.

Faust and his colleagues suggest that the building may have been the residence of a Judean governor, responsible for administering a region under its control under the Judahite kingdom centered in Jerusalem.

Tel ‚Eton has also been identified with a more ancient Canaanite city known as Biblical Eglon (Josh 10:34-36; 15:39), and Faust’s team has uncovered evidence of occupation dating as far back as the third millennium BCE (the Early Bronze Age).

But the most abundant finds for the early periods were dated to the Late Bronze Age (ca. 1550-1200/1150 BCE).

„Remains from this period were unearthed in practically every square in the section in which we dug deep enough,” stated Faust, „and in-situ (left in-place by the early inhabitants) vessels were discovered even down the slopes, signifying that the town was large.”

The Late Bronze Age is well documented in Egyptian sources, such as the el Amarna letters, which are mostly diplomatic correspondence on clay tablets that have provided an historical accounting of the affairs, especially as they relate to Egyptian/Canaanite relations, during the Egyptian New Kingdom.

In addition, Faust’s team has uncovered a destruction layer dated to the Late Bronze Age town.

„The evidence regarding the end of the Late Bronze Age town hints that it was destroyed, probably in the 1st half of the 12th century BCE,” stated Faust in a recent report. „This was part of a wider wave of destructions throughout the region. The causes of the destruction are not clear, [but] various suggestions were raised regarding the identity of the responsible party, including the Israelites, the Philistines and the Egyptians.”

Baza danych z tekstami przeciw czarom

Wspieramy wszelkie inicjatywy służące upowszechnianiu otwartego dostępu do wyników badań. Z wielką radością przekazujemy zatem informację o aktualizacji bazy danych zawierających mezopotamskie teksty przeciw czarom. Polecamy!

We are pleased to announce the latest addition to the online Corpus of Mesopotamian Anti-witchcraft Rituals: http://www.ccmawr.altorientalistik.uni-wuerzburg.de/ccmawr/ .

The Critical Catalogue of Mesopotamian Anti-witchcraft Rituals (CCMAwR) is the backbone of the online corpus of Mesopotamian anti-witchcraft texts. It offers information on the different anti-witchcraft compositions/editions and their manuscripts/tablets.

You can search the CCMAwR catalogue for tablets when you are looking for respectively: 1) information on a specific tablet; 2) a group of tablets (e.g., all anti-witchcraft tablets from a certain provenance or period); or 3) a tablet that was copied in a certain publication.

The resulting page will give you information on the tablet’s format, the language, script and period it was written in, and its archival context (if known). Links to CDLI and/or HPM are provided when available. Moreover, Schwemer’s cuneiform copies can be accessed. If the tablet is edited in CMAwR vol. 1 or 2, links to information on the relevant composition(s) on CCMAwR and to their digital edition on Oracc (vol. 1) are given as well.

You can also search the CCMAwR catalogue for compositions when you are looking for respectively: 4) information on a specific composition (by group and title as edited in CMAwR); 5) the composition(s) including certain incantations; or 6) a composition that was previously edited elsewhere (thus excluding CMAwR).
The composition information is at present restricted to the compositions edited in CMAwR vol. 1 (complete) and vol. 2 (in progress). The retrieved data includes a link to the composition on Oracc (vol. 1), information on the content and synopsis of the text (vol. 1), previous editions (vol. 1) and relevant manuscripts (vol. 1 and 2).

Included and forthcoming
Data on the compositions and tablets edited in:
– Tzvi Abusch – Daniel Schwemer, Corpus of Mesopotamian Anti-witchcraft Rituals, vol. 1, Leiden – Boston: Brill, 2011 (completed)
– Corpus of Mesopotamian Anti-witchcraft Rituals, vol. 2 (in progress)
– Corpus of Mesopotamian Anti-witchcraft Rituals, vol. 3 (forthcoming)
– Tzvi Abusch, The Magical Ceremony Maqlû, in press (forthcoming).

Acknowledgements
CCMAwR was created as part of the DFG-funded project Corpus babylonischer Rituale und Beschwörungen gegen Schadenzauber: Edition, lexikalische Erschließung, historische und literarische Analyse, directed by Daniel Schwemer at the University of Würzburg.