Gdzie publikować po polsku i w Polsce? Biurokratyczne porady

Aktywność naukowa – również w naukach humanistycznych – odbywa się poprzez referowanie wyników swojej pracy na konferencjach naukowych i specjalistycznych seminariach, poprzez publikacje monografii naukowych i rozdziałów w rozmaitych tomach oraz publikowanie artykułów w czasopismach naukowych. Powszechna w świecie tendencja do oceniania wartości dorobku naukowego dotarła również do Polski. W jej wyniku autorzy liczą się nie tylko z renomą i profilem naukowym czasopisma, ale również z punktami, jakie uzyskują autorzy za publikacje w danym piśmie. Punkty te ustala specjalny zespół powołany przez MNiSW. Nie miejsce tu na analizę zasadności tych punktacji, a tym bardziej na dyskusję ogólnej słuszności zasady, jakoby ocena jakości badań da się przeprowadzić poprzez zliczenie “zdobytych” punktów. Poniżej zestawiamy kilka polskich czasopism, w których znajdujemy artykuły z naszej dziedziny, wraz z przyznanymi im przez MNiSW punktami. (Obawiamy się, że dane te mogą mieć pewne zastosowanie).

Anabasis. Studia Classica et Orientalia – 6 pkt (przepraszamy Redakcję za błędne umieszczenie “Anabasis” wśród czasopism pozbawionych ministerialnej punktacji – LNS)

Biblica et Patristica Thoruniensia – 6 pkt

Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne – 3 pkt

Christianitas Antiqua – 4 pkt

Collectanea Theologica – 10 pkt

Electrum – 10 pkt

Folia Orientalia – 5 pkt

Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne – 4 pkt

Palamedes. A Journal of Ancient History – 10 pkt

Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo – 5 pkt

Polish Archaeology in the Mediterranean – 7 pkt

Poznańskie Studia Teologiczne – 4 pkt

Przegląd Historyczny – 10 pkt

Przegląd Orientalistyczny – 10 pkt

Rocznik Orientalistyczny – 9 pkt

Rocznik Teologiczny ChAT – 4 pkt

Rocznik Teologii Katolickiej – 8 pkt

Ruch Biblijny i Liturgiczny – 6 pkt

Scripta Biblica et Orientalia – 4 pkt

Scripta Judaica Cracoviensia – 7 pkt

Studia Antiqua et Archaeologica – 5 pkt

Studia Bobolanum – 9 pkt

Studia Europaea Gnesnensia – 7 pkt

Studia Judaica – 10 pkt

Studia Religiologica – 8 pkt

Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża – 4 pkt

Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego – 4 pkt

Studia Theologica Varsaviensia – 7 pkt

Tarnowskie Studia Teologiczne – 3 pkt

The Biblical Annals – 7 pkt

U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze – 5 pkt

Verbum Vitae – 5 pkt

Vox Patrum – 10 pkt

Warszawskie Studia Teologiczne – 5 pkt

(Na liście nie znaleźliśmy, a zatem publikacja tam przynosi 0 pkt, następujących tytułów: Nomos. Czasopismo Religioznawcze; Nowy Filomata; The Polish Journal of Biblical Research; The Qumran Chronicle; ).

I jeszcze dla porównania:

Biblica – 10 pkt

Bulletin of the American Schools of Oriental Research (BASOR) – 10 pkt

Journal of Biblical Literature – 10 pkt

Revue Biblique – 10 pkt

Syria – 10 pkt

Vetus Testamentum – 10 pkt.

Linki do pełnej listy punktacji (część B oraz część C – czasopisma z listy ERIH).