Bibliotheca Orienatalis 71 (2014) – o zasobach internetowych w studiach nad Bliskim Wschodem

Ukazał się właśnie jubileuszowy numer Bibliotheca Orientalis 71 3/4 (2014) the Netherladns Institute for the Near East, poświęcony internetowym zasobom naukowym w badaniach nad Bliskim Wschodem. Oto link no wersji on-line.