Zasoby ikonograficzne sztuki żydowskiej

Uniwersytet Hebrajski oferuje m.in. katalog, wraz ze szczegółowymi opisami przedmiotów sztuki żydowskiej, w tym również starożytnej. Tu dostępne są zasoby pod nazwą: The Bezalel Narkiss Index of Jewish Art. Przeszukiwać można zarówno po type przedmiotów, jak i np. miejscu pochodzenia. Całość niestety tylko do legalnego oglądania, bo wyraźnie widać znak Copyright.