XVI Sympozjum (Kraków, 21–22.09.2023) – wstępny program

21 września

Powitanie

 • Zdzisław Kapera, Michał Marciak: In Memoriam: Dr Przemysław Dec

11.30 – 13.30: STAROŻYTNY BLISKI WSCHÓD i VARIA

 1. Edward Dąbrowa: System podatkowy partyjskiej Mezopotamii w świetle źródeł żydowskich
 2. Filip Taterka: „Mądrość kapłanów jest ogromną siłą” – uwagi o wpływie kapłanów na władzę w starożytnym Egipcie
 3. Tomasz Zieliński: Orientalizacja dworu Demetriusza Poliorketesa w Macedonii (294-287). Tradycja literacka i historyczna rzeczywistość
 4. Paweł Szkołut : ”Aquila in arte judaica. Symbol orła w starożytnej sztuce judaizmu – wybrane przykłady”

13.30-14.30: lunch

14.30 – 16.30 HELLENISTYCZNO-RZYMSKA JUDEA i SYRIA

 1. Łukasz Niesiołowski–Spano: Czym dla judaizmu mógł być tzw. Edykt Antiocha IV?
 2. Tomasz Szeląg: Cesarz Julian Apostata i Żydzi
 3. Michał Marciak, Daniel Sobczyński: W poszukiwaniu dróg starożytnych w królestwie Heroda Wielkiego: refleksje po pierwszym sezonie badań terenowych
 4. Paweł Filipczak: W sprawie granic prowincji rzymskiej Syria Coele

16.30-17.00: Przerwa kawowa

17.00-18.30: ARCHEOLOGIA, TOPOGRAFIA i EPiGRAFIKA

 1. Jolanta Młynarczyk: Ku czci bóstw i herosów: bankiety rytualne w hellenistycznej Nea Pafos na Cyprze na tle tradycji Lewantu
 2. Piotr Głogowski: Inskrypcje publiczne społeczności fenickich w okresie hellenistycznym i wczesnorzymskim
 3. Maciej Münnich: Baszan – ośrodek kultu królewskich przodków

18.30: kolacja

22 września

9.30-10.30: ARCHEOLOGIA i TOPOGRAFIA

 1. Mariusz Burdajewicz: Khirbat As-Sar (Jordania), od wieży ammonickiej do wsi mameluckiej
 2. Jerzy Fatyga: Tel el-Rumeida/Tel Hebron. Próba syntezy

10.30-11.00: Przerwa kawowa

11.00-12.30 LITERATURA OKRESU DRUGIEJ ŚWIATYNI

 1. Marcin Majewski: Wolna wola w Księdze Koheleta w kontekście wpływów greckich na księgę
 2. Andrzej Ł. Jędrzejczak: Szczęście w Achemenidzkiej ideologii królewskiej i w psalmach królewskich
 3. Miroslava Čilová: Podróż i mobilność w narracjach patriarchalnych (Rdz 12-50) w świetle Biblii hebrajskiej, Septuaginty, Filona, Józefa Flawiusza i księgi Jubileuszów.

12.30-13.30 lunch

13.30-15.00 LITERATURA OKRESU DRUGIEJ ŚWIATYNI

 1. Agata Sowińska: Hermetica: Scripta Hebraica
 2. Wojciech Bejda: Czym jest “enkomion” Saula (Jos., Ant. Jud. 6.343-350)?
 3. Krystyna Stebnicka: Filon Epik o systemie wodnym Jerozolimy.

15.00-15.30: Przerwa obiadowa

15.30-17.00: LITERATURA I LINGWISTYKA

 1. Rafał Rosół: W sprawie wyrazów indyjskich i irańskich w języku starogreckim
 2. Jan Kozłowski: Nawiązanie w Liście do Galacjan 6,3 do Apologii 41e Platona
 3. Jakub Pogonowski: Erga nomou jako maase hattora: władza halachiczna w Liście do Galacjan, 4QMMT i Misznie