X. Sympozjum na łamach prasy francuskiej…

Pan Dariusz Długosz, uczestnik tegorocznego Sympozjum w Krakowie, opublikował sprawozdanie z tej konferencji na łamach Głosu Katolickiego (nr 37 [2607], 25.10.2015, s.14)  wydawanego przez Polską Misję Katolicką we Francji.

Glos-Katolicki-Paryz-X Sympozjum Krakow 28-29 IX 2015