Sympozjum 2018: 20-21.09.2018 Wrocław

Mamy zaszczyt zaprosić na XIII Sympozjum naukowe
Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo

organizowane wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Instytut Historyczny UW

w tym roku goszczące w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego

Tytuł tegorocznego sympozjum to:

Podróż – czas, przestrzeń i wędrówka na starożytnym Bliskim Wschodzie

Sympozjum odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 20-21 IX 2018 r.

Obrady będą miały miejsce w budynku Muzeum Archeologicznego (Arsenał), przy ul. Cieszyńskiego 9 we Wrocławiu

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o zarejestrowanie się i przesłanie tytułu wystąpienia, oraz krótkiego abstraktu, za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej.

Ostatecznym terminem przesyłania zgłoszeń na konferencję jest 31 maja 2018. Wstępny plan sympozjum roześlemy do wszystkich uczestników w połowie czerwca.

Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum.
Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickimi wynosi 200 zł, natomiast dla doktorantów 100 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne oraz wyżywienie od obiadu 20 IX do obiadu 22 IX.

Opłaty, opatrzone nazwiskiem uczestnika i dopiskiem „konferencja – podróż”, należy wnosić do 30 czerwca 2018 roku na poniższy numer konta:

58 1090 2503 0000 0001 3331 4454

Uniwersytet Wrocławski

Plac Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Szczegółowy plan sympozjum roześlemy do wszystkich uczestników w lipcu.

W razie dodatkowych pytań, związanych ze sprawami organizacyjnymi, prosimy o kontakt z dr. Stefanem Nowickim – stefan.nowicki@uwr.edu.pl

Organizatorzy:
Dr hab. Maciej Munnich, prof. KUL
Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò
Dr Przemysław Dec

Dr Stefan Nowicki