Scripta Biblica et Orientalia – CfP

Scripta Biblica et Orientalia to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, poświęcone szeroko rozumianej tematyce historii i kultury Bliskiego Wschodu w starożytności. Teksty archeologiczne sąsiadują tu z artykułami filologicznymi, biblistycznymi i historycznymi. SBO stawia sobie za cel wypełnienie luki, jaka powstała wśród polskich czasopism naukowych. Naszym zdaniem istniejące tytuły, zwłaszcza liczne i dobrze osadzone w środowisku naukowym pisma biblistyczne, w niewystarczający sposób poruszają zagadnienia historii, archeologii, filologii i innych dziedzin zajmujących się dziejami starożytnego Bliskiego Wschodu.

Uznaliśmy, że takie pismo powinno publikować teksty w języku polskim. Sądzimy bowiem, że obowiązkiem polskich naukowców jest zarówno publikowanie w międzynarodowym obiegu, aby nasze badania stawały się częścią światowej dyskusji, jak i drukowanie tekstów po polsku, by szersze spektrum naszych czytelników – a nie tylko wąskie grono specjalistów – miało szasnę na kontakt z wynikami oryginalnych badań. Ponadto, zaniechanie publikowania tekstów naukowych po polsku groziłoby zubożeniem naukowej debaty w naszym ojczystym języku.

Pismo powstało w roku 2009 jako efekt porozumienia środowisk związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest wspólnie wydawane przez Instytut Judaistyki UJ, Instytut Historii KUL i Instytut Historyczny UW. Dotychczas w siedmiu numerach ukazały się artykuły i recenzje ponad czterdziestu autorów. Artykuły podlegają procesowi recenzji, a o ich wysoki poziom dbają m.in. członkowie Rady Naukowej, w której zasiadają uznani specjaliści.

Zachęcając potencjalnych autorów do współpracy ze Scripta Biblica et Orientalia, pragniemy zwrócić uwagę na nowy dział, jaki od najbliższego numeru planujemy uruchomić. Obok artykułów, sprawozdań i recenzji, na łamach SBO ukazywać się będą również teksty przeglądowe, przedstawiające stan badań nad szczegółowymi tematami. Uznajemy bowiem, że warto stworzyć miejsce, w którym będzie można prezentować polskim czytelnikom przegląd literatury przedmiotu i aktualnie prowadzone spory badawcze z zakresu studiów nad starożytnym Bliskim Wschodem.

Wskazówki dla autorów i spisy treści dotychczasowych numerów dostępne są na stronie internetowej pisma. Część wcześniejszych numerów znaleźć można na stronie lectorium.edu.pl w ramach otwartego dostępu (Open Access). Potencjalnych autorów zapraszamy do kontaktu z redakcją pod adresem: slawomir-poloczek@wp.pl.

Redakcja