Polskie publikacje biblistyczne, i nie tylko…

Sporo publikuje się w Polsce na tematy związane z Biblią oraz tematyką pokrewną. Kilka naukowych czasopism oferuje publikowane przez siebie teksty w internecie. Niestety nadal zbyt mało treści publikowanych jest w wolnym dostępie. Upowszechnianie wiedzy najłatwiej realizować poprzez bezpłatne udostępnienia treści w internecie.

Ruch Biblijny i Liturgiczny (kilka zeszytów do 2013 roku z pełnym dostępem)

The Biblical Annals (spisy treści oraz całość starszych zeszytów) – właśnie opublikowano numer 4 z. 2 za 2014;

Scripta Biblica et Orientalia (on line zeszyty 1-3; na kolejne nadal czekamy)

Collectanea Theologica (tylko spisy treści na stronie wydawnictwa)

Verbum Vitae (tylko spisy treści)

Studia Teologiczne i Humanistyczne (Katowice) (po karencji trzech zeszytów treści dostępne on-line)

Rocznik Teologiczny (ChAT) (tylko spisy treści, ale za to od zeszytu 1 z 1959 r.)

The Qumran Chronicle (pismo chyba już się nie ukazuje; strona oferuje spisy treści części numerów). Znaleźliśmy jeszcze dane pojedynczego numeru z 2013.

The Polish Journal of Biblical Research (strona wydawcy bardzo nieaktualna, kilka spisów treści). Spisy treści zeszytów z lat 2011-2013 dostępne na niezawodnej stronie Classica, mediaevalia, et cetera.

Polish Archaeology in Mediterranean (spisy treści na stronie Centrum Archeologii śródziemnomorskiej UW) aktualne numery ze spisami treści i dostępem on-line na stronie CEEOL.

Pozostaje jeszcze wyszukiwanie zawartości czasopism w Bazie BazHum.