Michał Bieniada, Ethnogenesis – an Evolutionary Approach

Na razie Wydawnictwo zapowiada tę książkę, ale liczymy, że niebawem trafi do rąk wyczekujących czytelników.

Oto czego dowiadujemy się z opisu na stronie wydawcy:

‘Książka jest próbą spojrzenia na dynamiczne zjawisko etnogenezy w sposób ewolucyjny. Ukazuje, że takie czynniki jak adaptacja do zmieniających się warunków ekologicznych i społeczno-ekonomicznych decydują o charakterze grup etnicznych, podobnie jak adaptacja jest głównym motorem zmian i wyodrębniania się gatunków biologicznych. Przykład genezy starożytnego Izraela dowodzi, że naturalnemu zjawisku etnogenezy, w wyniku którego powstają „gatunki kulturowe” – grupy etniczne, towarzyszyła już od starożytności odgórna kreacja, dzięki której elity tworzyły nową jakość – tożsamość narodową.’