Legalne zasoby publikacji on-line

Coraz więcej wydawnictw i czasopism naukowych udostępnia swoje publikacje bezpłatnie czytelnikom. Bezpłatny dostęp oferują m.in. czasopisma Biblica i Tyndale Bulletin. Kibicujemy wszystkim działaniom służącym poszerzaniu dostępu do publikacji naukowych.

Wielką pomoc oferuje zainteresowanym amerykańskie ‘Society of Biblical Literature’. Towarzystwo to w ramach International Cooperation Initiative udostępnia swoje publikacje oraz wiele innych książek czytelnikom z krajów o niskim dochodzie narodowym. Polska oczywiście zalicza się do takich krajów :-). Link do zasobów na stronie sbl-site.org. (Zasoby z podziałem na wydawnictwa.)