Kair muzułmański, chrześcijański i żydowski – nowa publikacja OI z Chicago

A Cosmopolitan City: Muslims, Christians, and Jews in Old Cairo

Edited by Tasha Vorderstrasse and Tanya Treptow (OIMP 38)

Reklamujemy tę książkę, bo Oriental Institute Uniwersytetu chicagowskiego wzorcowa prowadzi politykę otwartości w nauce. Książkę można kupić w jej wydaniu papierowym, lub bezpłatnie pobrać w wersji PDF. Oto tryumf idei open-access.

 Muslims, Christians, and Jews in Old Cairo cover