CfP – zapowiedź kolejnego Sympozjum

Mamy zaszczyt zaprosić na XIV Sympozjum Naukowe
Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo
organizowane przez Instytut Historyczny UW
we współpracy z Instytutem Judaistyki UJ, Instytutem Historii KUL, Fundacją „Klio”

W związku z sytuacją epidemiologiczną i przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim termin konferencji musi ulec zmianie. O nowym terminie Sympozjum poinformujemy gdy tylko zostanie ustalony.

Tegoroczne Sympozjum odbędzie się w Warszawie
w dniach 18–19 czerwca 2020 r.
Obrady odbędą się w Instytucie Historycznym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28.
Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o zarejestrowanie się i przesłanie tytułu
wystąpienia (planowanego na 20 min.) wraz z krótkim abstraktem, za pośrednictwem formularza,
dostępnego na stronie internetowej.
Terminem przesyłania zgłoszeń na konferencję jest 31 marca 2020.
Wstępny program sympozjum zostanie opublikowany około połowy kwietnia.
Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum.
Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickimi wynosi 75 zł, natomiast dla doktorantów i studentów 50 zł. Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegu.
Opłaty, opatrzone nazwiskiem uczestnika z dopiskiem „Sympozjum Bliski Wschód” należy wnosić do 31 maja 2020 roku na numer konta:

97 1160 2202 0000 0000 5515 8108
W razie dodatkowych pytań, związanych ze sprawami organizacyjnymi, prosimy o kontakt z na adres: k.ziemba90@gmail.com

Organizatorzy:
Michał Marciak
Maciej Münnich
Łukasz Niesiołowski-Spanò
Sławomir Poloczek
Kacper Ziemba