CfP – Sympozjum (Kraków, 21–22 września 2023)

Organizatorzy mają zaszczyt zaprosić na XVI Sympozjum Naukowe:
Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo. Przemysław Dec in memoriam
organizowane przez Instytut Judaistyki UJ we współpracy z Wydziałem Historii UW oraz Instytutem Historii KUL

Sympozjum odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 września 2023 r.
Obrady odbędą się w Instytucie Judaistyki UJ przy ul. Józefa 19

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o zarejestrowanie się i przesłanie tytułu wystąpienia (planowanego na 20 minut) wraz z krótkim abstraktem, za pośrednictwem formularza, dostępnego na on-line.

Terminem przesyłania zgłoszeń na konferencję jest 15 kwietnia 2023. Wstępny program sympozjum zostanie opublikowany około 15 maja 2023. Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum. Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickimi wynosi 200 zł, natomiast dla doktorantów i studentów 125 zł. Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegu oraz śniadań. Informacje o sposobie płatności zostanie przesłana uczestnikom w czerwcu 2023 r.

W razie dodatkowych pytań, związanych ze sprawami organizacyjnymi, prosimy o kontakt z na adres: miroslava.cilova@doctoral.uj.edu.pl. Prosimy o wpisywanie tekstu „sympozjum 2023” w tytule wiadomości.

Organizatorzy:

Miroslava Čilová (UJ)
Michał Marciak (UJ)
Maciej Münnich (KUL)
Łukasz Niesiołowski-Spanò (UW)
Maciej Tomal (UJ)