CfP – Konferencja 2021

Mamy zaszczyt zaprosić na XIV Sympozjum Naukowe:
Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo
organizowane przez Wydział Historii UW,
we współpracy z Instytutem Judaistyki UJ oraz Instytutem Historii KUL

Sympozjum odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 września 2021 r.
Obrady odbędą się na Wydziale Historii UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o zarejestrowanie się i przesłanie tytułu wystąpienia (planowanego na 20 minut) wraz z krótkim abstraktem, za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie: https://forms.gle/zHxSE3VWVSeLGKdq6
Terminem przesyłania zgłoszeń na konferencję jest 25 lipca 2021. Wstępny program sympozjum zostanie opublikowany około połowy sierpnia. Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum. Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickimi wynosi 75 zł, natomiast dla doktorantów i studentów 50 zł. Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegu. Opłaty, opatrzone nazwiskiem
uczestnika z dopiskiem „Sympozjum Bliski Wschód” należy wnosić do 15 września na numer konta: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9537.
W razie dodatkowych pytań, związanych ze sprawami organizacyjnymi, prosimy o kontakt z na adres: kacper.jakub.ziemba@uw.edu.pl

Organizatorzy:
Michał Marciak
Maciej Münnich
Łukasz Niesiołowski-Spanò
Sławomir Poloczek
Kacper Ziemba