Program XII. Sympozjum

XII Sympozjum naukowe: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo

organizowane wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ, Instytut Historyczny UW oraz
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Obrady będą miały miejsce na Wydziale Humanistycznym USz

(Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych), ul. Krakowska 71-79

Szczecin 22-23 września 2017

dzień I
22 września 2017 (piątek)

sesja I godz. 10:00 – 12:00

 1. Maciej Münnich (KUL), Kultowa funkcja władcy w tekstach ugaryckich.
 2. Andrzej Mrozek (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ), Atrybuty władzy w poematach z Ugarit
 3. Andrzej Jędrzejczak (Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu), Instytucja króla wobec omenów księżycowych w systemach religijnych starożytnego Bliskiego Wschodu.

przerwa kawowa

sesja II godz. 12:15 – 14:30

 1. Andrzej Ćwiek (Instytut Archeologii UAM & Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Piramidy: faraon a poddani
 2. Filip Taterka (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN), Problem koregencji w czasach panowania XII dynastii w Egipcie
 3. Jerzy Pachlowski (US Szczecin, Zakład Historii Starożytnej), Matatiasz i pierwsi powstańcy – między buntem a legendą dynastyczną. Studium narracyjne.

przerwa obiadowa

sesja III godz. 15:30 – 18:00

 1. Łukasz Niesiołowski-Spanò (Uniwersytet Warszawski), Rola tradycji o Mojżeszu w legitymizacji władzy w starożytnym Izraelu i Judzie
 2. Cezary Korzec (US Szczecin, Wydział Teologiczny), Dawid i Meribbaal (2Sm 9): hesed jako forma relacji król – poddany
 3. Jakub Slawik (ChAT), Ideał władcy w Księdze Hioba
 4. Kacper Ziemba (Uniwersytet Warszawski), Monety hasmonejskie i rzeczywistość rządzenia w Palestynie na przełomie II/I wieku p.n.e

kolacja – godz. 18:15

dzień II
23 września 2017 (sobota)

sesja IV godz. 9:00 – 11:15

 1. Przemysław Dec (UJ Kraków), Język korespondencji aramejskiej z Elefantyny
 2. Łukasz Toboła (UAM Poznań), Znaczenie tytułu gebira w historiografii biblijnej
 3. Piotr Briks (US Szczecin, Zakład Historii Starożytnej), Władca Izraela wobec obcych i przybyszów w Biblii hebrajskiej
 4. Mariusz Gwardecki (UMK Toruń), Poncjusz Piłat – namiestnik Judei.

przerwa kawowa

sesja V godz. 11:30 – 14:00

 1. Sławomir Poloczek (Uniwersytet Warszawski), Sparodiowany król. Problem kontekstualizacji wczesnochrześcijańskich opisów wyszydzenia Jezusa.
 2. Wojciech Bejda (Akademia Pomorska w Słupsku), Władza królewska a teokracja w pismach Józefa Flawiusza
 3. Michał J. Baranowski (Uniwersytet w Białymstoku), Poddani w miastach wschodniej cześci Imperium Romanum w Historia Augusta
 4. Danuta Okoń (US Szczecin, Zakład Historii Starożytnej), Senatorowie ze Wschodu w senacie rzymskim doby Sewerów

XII Sympozjum: Rządzący i poddani: symbolika władzy i rzeczywistość rządzenia (na starożytnym Bliskim Wschodzie) – konferencja w Szczecinie. 22-23.09.2017

Mamy zaszczyt zaprosić na

XII Sympozjum naukowe
Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo

organizowane wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Instytut Historyczny UW

w tym roku goszczące w Instytucie Historii Starożytnej Uniwersytetu Szczecińskiego

Tytuł tegorocznego sympozjum to:

Rządzący i poddani: symbolika władzy i rzeczywistość rządzenia

Sympozjum odbędzie się w Szczecinie, w dniach 22-23 IX 2017 r.

Obrady będą miały miejsce na Wydziale Humanistycznym US (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych), ul. Krakowska 71-79

Tytuły referatów, wraz z abstraktem, prosimy nadsyłać do dnia 30 VI 2017 r. na adres briks@op.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum.
Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickim wynosi 140 zł., natomiast dla doktorantów 80 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne oraz wyżywienie od obiadu 22 IX do obiadu 23 IX.
Jednocześnie proponujemy następujące noclegi:
Pokój jednoosobowy w akademiku: 90 zł./os.
Pokój dwuosobowy w akademiku: 45 zł./os.
Akademik jest położony 2 przystanki autobusem od Wydziału Humanistycznego.
Istnieje także możliwość rezerwacji pokoju w pobliskim (5 min spacerkiem) Orbis Hotel Reda.

Szczegółowy plan sympozjum roześlemy do wszystkich uczestników w lipcu.

Organizatorzy:
Dr hab. Piotr Briks, prof. US
Dr hab. Maciej Munnich, prof. KUL
Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò
Dr Przemysław Dec

XI Sympozjum: Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu (Lublin, 29-30.09.2016)

XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu „Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu”, Lublin 29-30 września 2016 roku

Dworek Staropolski KUL, Konstantynów 1, 20-708 Lublin

29 września

Sesja I (11.00-12.30)

 1. Dr Zofia Brzozowska (UŁ). Al-lat/Atena i Al-uzza/Afrodyta – boginie przedmuzułmańskiej Arabii i ich obraz w tekstach autorów starożytnych i wczesnochrześcijańskich.
 2. Dr hab. Piotr Briks, prof. USz. Nabi Yunis – ślady obcego proroka. Bliskowschodnie tradycje lokalne związane z historią proroka Jonasza.
 3. Dr Przemysław Piekarski (UJ), Indyjska ksenologia – Starożytny Bliski Wschód w kulturze Indii

Przerwa obiadowa (12.30-13.30)

Sesja II (13.30-15.00)

 1. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW). Słownictwo Biblii Hebrajskiej na określenie „obcych”.
 2. Dr hab. Jakub Slawik (ChAT). Obcy w tekstach narracyjnych Biblii Hebrajskiej.
 3. dr hab. Cezary Korzec (USz). Kain – paradygmat obcego.

Przerwa na kawę (15.00-15.20)

Sesja III (15.20-16.50)

 1. Dr hab. Olga Drewnowska (UW). Wizerunek Obcego w tekstach Mezopotamii.
 2. Dr Sebastian Długoborski (KUL). Udzielanie schronienia obcym jako element polityki Szubrii.
 3. Dr hab. Witold Tyborowski (UAM). Obcy w dokumentach prawno-gospodarczych okresu starobabilońskiego (XX – XVII w. przed Chr.).

Przerwa na kawę (16.50-17.10)

Sesja IV (17.10-18.40)

 1. Dr Stefan Nowicki (UWr). „On, wierne odzwierciedlenie demona gallû” – czyli jak opisywano wrogów w inskrypcjach królewskich z okresu nowoasyryjskiego (934-610 p.n.e.).
 2. Mgr Paulina Nicko-Stępień (UWr). Złe duchy i demony jako istoty obce dla ludzi starożytnej Mezopotamii.
 3. Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL. Obcy czy bliscy: zmarli w tekstach z Ugarit.

30 września

Sesja V (8.30-10.00)

 1. Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò (UW). Gdy obcy stają się swoi, a swoi stają się obcymi…
 2. Mgr Jerzy Fatyga (KUL). Ludy Hyksosów, Habiru i Szasu na terenie Palestyny na podstawie źródeł archeologicznych, przekazów biblijnych i egipskich.
 3. Mgr Filip Taterka (UAM). Mieszkańcy krainy Punt w źródłach egipskich.

Przerwa na kawę (10.00-10.20)

Sesja VI (10.20-11.50)

 1. Mgr Maciej H. Dąbrowski (UWr). Szkoła Janowa jako środowisko jednoczące obcych – świadectwa w Ewangelii Jana.
 2. Mgr Sławomir Poloczek (UW). Czy Chrystus stał się Chrestosem? Problem interpretacji PGM XIII i wymyślania „tożsamości konfesyjnej” dawnego skryby.
 3. Dr Przemysław Dec (UJ). Inni, obcy i wrogowie w tekstach z Pustyni Judzkiej.

Przerwa na kawę (11.50-12.10)

Sesja VI (12.10-13.40)

 1. Dr hab. Miron Wolny (UWM). Hannibal na dworze Antiocha III – zderzenie kultur czy powrót do korzeni?
 2. Dr Paweł Filipczak (UŁ). Swoi czy obcy? Namiestnicy rzymscy w Syro-Palestynie (IV–VII w. n.e.). Wprowadzenie do problematyki.
 3. Dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ. Wizerunek koczowników z Półwyspu Arabskiego w źródłach późnoantycznych (IV-V w.).

Przerwa obiadowa (13.40-14.40)

Sesja VII (14.40-16.10)

 1. dr hab. Michał Gawlikowski (UW). Międzynarodowe kontakty Palmyry: między Rzymem a Iranem.
 2. Dr hab. Katarzyna Maksymiuk (UPH w Siedlcach). Filozofowie neoplatońscy na dworze Husrowa I Anuszirwana.
 3. Mgr Bartłomiej Proc (KUL). Grek przed obliczem króla królów.

Plakat z programem Sympozjum

 

Konferencja o relacjach między światem greckim a Lewantem we wczesnej epoce żelaza (Warszawa, 27-28.09.2016)

W Instytucie Historycznym UW, w dniach 27 i 28 wrześnie odbędzie się konferencja pod tytułem: „The Aegean and the Levant at the Turn of the Bronze and Iron Ages”.

Podczas konferencji, realizowanej w ramach grantu NPRH, przedstawione będą referaty przedstawicieli różnych dyscyplin nauki (archeologii, filologii, historii, religioznawstwa) dotyczące relacji pomiędzy kulturami egejskimi a starożytnym Bliskim Wschodem, zwłaszcza Palestyną w okresie formownie się Izraela.

Wśród prelegentów osoby z pierwszej ligi światowej nauki, m.in. Aren Maeir (Uniwersytet Bar-Ilan), prowadzący wykopaliska w Tel es-Safi (Gat), Ayelet Gilboa (Uniwersytet w Hajfie), prowadząca wykopalista w Dor, Alexander Fantalkin i Irad Malkin z Uniwersytetu w Tel Avivie, a także znani głównie badaczom świata klasycznego Jan Paul Crielaard, Ian Rurtherford i Gunnel Ekroth oraz wielu innych.

Pełny program dostępny jest tu.

XI Sympozjum – wstępny program

XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu „Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu”; Lublin 29-30 września 2016 roku; Dworek Staropolski KUL, Konstantynów 1, 20-708 Lublin

29 września

Sesja I (11.00-12.30)

 1. Edward Lipiński (KULeuven). Serapis w Palestynie.
 2. Dr Zofia Brzozowska (UŁ). Al-lat/Atena i Al-uzza/Afrodyta – boginie przedmuzułmańskiej Arabii i ich obraz w tekstach autorów starożytnych i wczesnochrześcijańskich.
 3. Dr hab. Piotr Briks, prof. USz. Nabi Yunis – ślady obcego proroka. Bliskowschodnie tradycje lokalne związane z historią proroka Jonasza.

Przerwa obiadowa (12.30-13.30)

Sesja II (13.30-15.00)

 1. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW). Słownictwo Biblii Hebrajskiej na określenie „obcych”.
 2. Dr hab. Jakub Slawik (ChAT).Ger – nochri – zar w Biblii Hebrajskiej.
 3. dr hab. Cezary Korzec (USz). Kain – paradygmat obcego.

Przerwa na kawę (15.00-15.20)

Sesja III (15.20-16.50)

 1. Dr hab. Olga Drewnowska (UW). Wizerunek Obcego w tekstach Mezopotamii.
 2. Mgr Sebastian Długoborski (KUL). Udzielanie schronienia obcym jako element polityki Szubrii.
 3. Dr hab. Witold Tyborowski (UAM). Obcy w dokumentach prawno-gospodarczych okresu starobabilońskiego (XX – XVII w. przed Chr.).

Przerwa na kawę (16.50-17.10)

Sesja IV (17.10-18.40)

 1. Dr Stefan Nowicki (UWr). „On, wierne odzwierciedlenie demona gallû” – czyli jak opisywano wrogów w inskrypcjach królewskich z okresu nowoasyryjskiego (934-610 p.n.e.).
 2. Mgr Paulina Nicko-Stępień (UWr). Złe duchy i demony jako istoty obce dla ludzi starożytnej Mezopotamii.
 3. Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL. Obcy czy bliscy: zmarli w tekstach z Ugarit.

Kolacja (19.00-)

30 września

Śniadanie (8.00-8.30)

Sesja V (8.30-10.00)

 1. Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò (UW). Gdy obcy stają się swoi, a swoi stają się obcymi…
 2. Mgr Jerzy Fatyga (KUL). Ludy Hyksosów, Habiru i Szasu na terenie Palestyny na podstawie źródeł archeologicznych, przekazów biblijnych i egipskich.
 3. Mgr Filip Taterka (UAM). Mieszkańcy krainy Punt w źródłach egipskich.

Przerwa na kawę (10.00-10.20)

Sesja VI (10.20-11.50)

 1. Mgr Maciej H. Dąbrowski (UWr). Szkoła Janowa jako środowisko jednoczące obcych – świadectwa w Ewangelii Jana.
 2. Mgr Sławomir Poloczek (UW). Czy Chrystus stał się Chrestosem? Problem interpretacji PGM XIII i wymyślania „tożsamości konfesyjnej” dawnego skryby.
 3. Dr Przemysław Dec (UJ).

Przerwa na kawę (11.50-12.10)

Sesja VI (12.10-13.40)

 1. Dr hab. Miron Wolny (UWM). Hannibal na dworze Antiocha III – zderzenie kultur czy powrót do korzeni?
 2. Dr Paweł Filipczak (UŁ). Swoi czy obcy? Namiestnicy rzymscy w Syro-Palestynie (IV–VII w. n.e.). Wprowadzenie do problematyki.
 3. Dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ. Wizerunek koczowników z Półwyspu Arabskiego w źródłach późnoantycznych (IV-V w.).

Przerwa obiadowa (13.40-14.40)

Sesja VII (14.40-16.10)

 1. dr hab. Michał Gawlikowski (UW). Międzynarodowe kontakty Palmyry: między Rzymem a Iranem.
 2. Dr hab. Katarzyna Maksymiuk (UPH w Siedlcach). Filozofowie neoplatońscy na dworze Husrowa I Anuszirwana.
 3. Mgr Bartłomiej Proc (KUL). Grek przed obliczem króla królów.

Organizatorzy przewidują 20 min. na referat oraz 10 min. na dyskusję.

XI sympozjum ogłoszone (Lublin, 29-30.09.2016) – czekamy na zgłoszenia

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w kolejnym

XI SYMPOZJUM DOTYCZĄCYM STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU

organizowanym wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Zakład Historii Starożytnej UW.

Tytuł tegorocznego sympozjum to:

OBCY W KULTURACH STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU

Sympozjum odbędzie się w Lublinie, w dniach 29-30 IX 2016 r. Obrady będą miały miejsce w Dworku Staropolskim KUL, położonym w kampusie uniwersyteckim na przy ulicy Konstantynów 1, potocznie zwanym „Poczekajką”.

Tytuły referatów, wraz z abstraktem, prosimy nadsyłać do dnia 31 V 2016 r. na adres munnich@kul.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum.

Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickim wynosi 140 zł., natomiast dla doktorantów 80 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne oraz wyżywienie od obiadu 29 IX do obiadu 30 IX.

Jednocześnie proponujemy następujące noclegi:
Pokój jednoosobowy w dworku: 80 zł./os.
Pokój dwuosobowy w dworku: 60 zł./os.
Pokój jednoosobowy w akademiku: 60 zł./os.
Pokój dwuosobowy w akademiku: 50 zł./os.
Akademik jest położony ok. 100 m. od dworku.

Szczegółowy plan sympozjum roześlemy do wszystkich uczestników w czerwcu.

Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym, ponieważ – mimo że nasza lista mailingowa przez jedenaście lat rozrosła się do pokaźnych rozmiarów – zawsze może się zdarzyć, iż ktoś na przykład właśnie zmienił adres poczty elektronicznej.

Organizatorzy:
Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò
Dr Przemysław Dec

Formularz zgłoszenia.

Nawa punktacja za publikacje w czasopismach

Pod koniec grudnia MNiSW opublikowało listy punktacji przyznane poszczególnym czasopismom naukowym. Niestety w dobie bibliometrii punktacje takie mają znaczny wpływ na praktykę publikacyjną. Czy punktacja ta odzwierciedla rzeczywiste różnice poziomu między tymi czasopismami nie chcemy tu oceniać. Z pewnością niektóre wzrosty (zwłaszcza te znaczne) zaskakują.

Poniżej znajdują się linki do list oraz wybór tytułów, które w największym stopniu interesować mogą odwiedzających tę stronę.

Lista C czasopism (polskie i zagraniczne znajdujące się na liście ERIH i ERIH Plus)

Lista B czasopism (głównie czasopisma polskie nieposiadające IF).

tytuł czasopisma 2014 2015
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 6 11
Biblica et Patristica Thoruniensia 6 9
Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 3
Christianitas Antiqua 4 3
Collectanea Theologica 10 10
Electrum 10 11
Folia Orientalia 5 11
Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne 4 6
Palamedes. A Journal of Ancient History 10 10
Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo 5 2
Polish Archaeology in the Mediterranean 7 12
Poznańskie Studia Teologiczne 4 12
Przegląd Historyczny 10 12
Przegląd Orientalistyczny 10 10
Rocznik Orientalistyczny 9 13
Rocznik Teologiczny ChAT 4 9
Rocznik Teologii Katolickiej 8 9
Ruch Biblijny i Liturgiczny 6 11
Scripta Biblica et Orientalia 4 3
Scripta Judaica Cracoviensia 7 13
Studia Antiqua et Archaeologica 5
Studia Bobolanum 9 8
Studia Europaea Gnesnensia 7 13
Studia Judaica 10 10
Studia Religiologica 8 12
Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża 4 7
Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 4 7
Studia Theologica Varsaviensia 7 11
Tarnowskie Studia Teologiczne 3 4
The Biblical Annals 7 12
U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze 5 8
Verbum Vitae 5 7
Vox Patrum 10 11
Warszawskie Studia Teologiczne 5 6
 dla porównania:

Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft,

Journal for the Study of the Old Testament

Novum Testamentum

10

10

10

Polscy bibliści i Open Access

Dwa czasopisma biblistyczne, wydawane przez KUL: The Biblical Annals (następca Roczników Teologicznych KUL) oraz Verbum Vitae rozpoczęły swoją obecność w przestrzeni wolnego dostępu na platformie budowanej przez academicon.pl.

Serwis Open Journal Systems @ Academicon na razie oferuje te dwa tytuły i nie wszystko działa bezbłędnie, ale z pewnością przyczyni się do zwiększenia dostępności do treści tych czasopism.